Selecteer een pagina

Visitatie

Financieel en verantwoording
Algemeen

Functioneert de corporatie goed?

Eens in de vier jaar moeten alle woningcorporaties in Nederland een extern onderzoek laten uitvoeren over hun prestaties. Zet de woningbouwvereniging zich naar vermogen in? Maken we de afspraken waar die met de gemeente zijn gemaakt? Vinden de huurders, de gemeente en de zorg/welzijnspartijen dat we hen voldoende horen? Voldoen we aan alle eisen van goed bestuur?

Recent heeft het onafhankelijke visitatiebureau Ecorys de maatschappelijke visitatie 2018 t/m 2021 bij Woningbouwvereniging Reeuwijk afgerond.  In de visitatie komen de feitelijk geleverde prestaties in deze periode aan bod. Er is nagegaan of alles wat er beloofd is in het ondernemingsplan ook daadwerkelijk is gerealiseerd.

Bekijk het visitatierapport.

 

Ons adres

Bezoek Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ REEUWIJK
Post Postbus 4, 2810 AA REEUWIJK

Telefoon 0182 - 39 45 93

Openingstijden voor bezoek
Maandag t/m vrijdag: van 8.00 uur tot 12.30 uur (en op afspraak)

E-mail info@wbvreeuwijk.nl

BTW 004498033B01
RSIN nr. 004498033

 

Melden reparatieverzoek
Dit kan op de pagina  Reparatieverzoek
telefonisch: 0182-39 45 93 

Calamiteiten
Telefoon 0182 - 39 45 93
Via het antwoordapparaat krijgt u informatie over wie u in zeer dringende gevallen kunt bereiken.