Selecteer een pagina

Visitatie

Financieel en verantwoording
Algemeen

Functioneert de corporatie goed?

Eens in de vier jaar moeten alle woningcorporaties in Nederland een extern onderzoek laten uitvoeren over hun prestaties. Zet de woningbouwvereniging zich naar vermogen in? Maken we de afspraken waar die met de gemeente zijn gemaakt? Vinden de huurders, de gemeente en de zorg/welzijnspartijen dat we hen voldoende horen? Voldoen we aan alle eisen van goed bestuur?

Recent heeft het onafhankelijke visitatiebureau Ecorys de maatschappelijke visitatie 2018 t/m 2021 bij Woningbouwvereniging Reeuwijk afgerond.  In de visitatie komen de feitelijk geleverde prestaties in deze periode aan bod. Er is nagegaan of alles wat er beloofd is in het ondernemingsplan ook daadwerkelijk is gerealiseerd.

Bekijk het visitatierapport.