Selecteer een pagina

Tuinbeleid

“Verplichtingen van de huurder” ….. staat in elke algemene huurvoorwaarden en daarbij soms nog de verwijzing naar de regels en voorschriften die de wet voorschrijft. Wat houdt dat nu precies in voor met name het onderhoud van de tuin ? Dat leest u hieronder:

  • Regelmatig gras maaien
  • Regelmatig bomen en struiken snoeien
  • Voor bomen geldt een maximale hoogte van 3 meter en voor struiken geldt een richtlijn van 2 meter hoogte
  • Regelmatig onkruid verwijderen, zowel in de tuin als tussen tegels van toegangspaden en het terras
  • Planten afsteken bij de erfafscheiding om te voorkomen dat deze via de grond voortwoekeren
  • Hetzelfde geldt voor klimop, voorkom dat deze de muren en kozijnen aantasten
  • Vervangen van gebroken tegels en weghalen van dode beplanting
  • Onderhouden van (houten) erfafscheidingen, regelmatig verven of beitsen en controleren op stevigheid
  • De tuin mag niet gebruikt worden voor opslag en/of stalling van caravans, auto’s, motorfietsen, brommers, scooters, fietsen en afval e.d. Ook op het balkon mag geen afval worden verzameld.
  • De tuin zodanig onderhouden dat deze een verzorgde indruk maakt en bomen, struiken of andere beplanting geen overlast voor derden kan veroorzaken.

Als omwonenden hinder ondervinden van uw tuin en Woningbouwvereniging Reeuwijk vindt dat u uw verplichtingen niet nakomt, dan gaat Woningbouwvereniging Reeuwijk in gesprek met u om een oplossing te vinden.
Meer informatie over tuinonderhoud leest u in onze brochure .