Selecteer een pagina

Over ons

Over ons

Algemeen

Woningbouwvereniging Reeuwijk is opgericht in 1961 als antwoord op de groeiende behoefte aan kwalitatief goede woonruimte. Het woningbezit is verdeeld over de kernen Driebruggen (130 woningen), Reeuwijk Brug en Sluipwijk (816 woningen), Reeuwijk Dorp (75 woningen) en Waarder (116 woningen). Per 1 januari 2021 is Woningbouwvereniging Reeuwijk een samenwerkingsverband aangegaan met woningcorporatie Mozaïek Wonen. Alle medewerkers zijn daarmee in dienst gekomen van Mozaïek Wonen. Woningbouwvereniging Reeuwijk is echter een zelfstandige woningcorporatie met haar eigen bestuur, Raad van Commissarissen, ledenvergadering en huurdersvereniging. Zij voert haar eigen beleid uit op basis van haar eigen strategische keuzen en daarbij verantwoordelijk voor de begroting, jaarverslag en jaarrekening.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Woningbouwvereniging Reeuwijk wordt gevormd door de bestuurder, Birgitte van Hoesel. Zij is per 22 november interim bestuurder. De bestuurder is verantwoordelijk voor de algehele strategie en het beleid van de organisatie. Ook kijkt zij of de strategie en het beleid goed worden uitgevoerd.

Raad van Commissarissen

Samenstelling Raad van Commissarissen:

De leden van de Raad van Commissarissen worden voor vier jaar aangesteld.

 

3

Naam Benoemd per Herbenoemd per Aftredend per
Dhr. H. Remmelzwaan 01-01-2020 01-03-2021 01-03-2025**
Mw. M. den Ouden* 01-01-2019 01-01-2023 01-01-2027
Dhr. T. van Craaikamp 11-05-2016 11-05-2020 11-05-2024

 *   Benoemd op voordracht van de huurdersvereniging

**  Herbenoembaar

naam geboortejaar

functie bij RvC

deskundigheidsgebied

beroep nevenfuncties
Dhr. H.
Remmelzwaan
1959 Lid Finance en control, juridische zaken, zorg en welzijn ZZP-er op gebied van interim management, advies en accountancy

Zelfstandig ondernemer bij Reminter

Lid RvT – Rijnhoven te Harmelen

Lid RvT BuZz te Leiden (tot 01-02-2022)

Lid RvT Stichting Jeugd Tandzorg West te Den Haag (vanaf 01-09-2022)

Financieel directeur a.i. GGMD Utrecht (vanaf 01-12-2022)

Mw. M. den Ouden 1977 Vicevoorzitter

 

Zorg en welzijn

 

Directeur GGZ Geen
Dhr. T. van Craaikamp 1954 Voorzitter

Governance woningcorporaties, volkshuisvesting en vastgoedontwikkeling- en beheer, organisatie-ontwikkeling

 

Interim Manager en coach Geen

Voor zowel de beloning van de directeur-bestuurder als de RVC-leden worden de regel conform de Wet Normering Topinkomens(WNT) gehanteerd. Daarbij wordt voor de beloning van de RVC ook de uitwerking van de WNT door de Vereniging van Toezichthouders toegepast. In het jaarverslag is de beloning vermeld.

 

Medewerkers

Woningbouwvereniging Reeuwijk is per 1 januari 2021 een samenwerkingsverband aangegaan met woningcorporatie Mozaïek Wonen. Alle medewerkers zijn daarmee in dienst gekomen van Mozaïek Wonen. Het vaste team van Woningbouwvereniging Reeuwijk is werkzaam op het kantoor in Reeuwijk en blijven daarmee het aanspreekpunt voor de huurders. Daarnaast verrichten diverse mensen werkzaamheden voor Woningbouwvereniging Reeuwijk vanuit de backoffice van Mozaïek Wonen.

Techniek

Bij de Techniek worden alle technische zaken geregeld, zoals reparatieverzoeken, maar worden ook allerlei planmatige projecten voorbereid. Men houdt zich ook bezig met de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten. En gaat u verhuizen? Dan inspecteert de opzichter uw woning. Hij maakt ook afspraken met u over hoe u de woning oplevert.

Financiën

Op de afdeling Financiën wordt o.a. de begroting en de jaarrekening gemaakt. Ook wordt hier de dagelijkse administratie, zoals betalingen van de ingekomen facturen verzorgd.

Wonen

Bij Wonen verzorgt men o.a. de woningtoewijzing, de huurincasso en bemiddelen zij in eventuele problemen die in de buurt kunnen voorkomen. Zij zorgen samen met u voor leefbare buurten. Zij zijn uw aanspreekpunt als u vragen heeft over wonen, voor zowel huur als koop.