Selecteer een pagina

Over ons

Financieel en verantwoording

Over ons

Algemeen

Woningbouwvereniging Reeuwijk is opgericht in 1961 als antwoord op de groeiende behoefte aan kwalitatief goede woonruimte. Het woningbezit is verdeeld over de kernen Driebruggen (119 woningen), Reeuwijk Brug en Sluipwijk (793 woningen), Reeuwijk Dorp (66 woningen) en Waarder (114 woningen).

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Woningbouwvereniging Reeuwijk wordt gevormd door de heer Vincent van Luit in de functie van directeur – bestuurder. De directeur is verantwoordelijk voor de algehele strategie en het beleid van de organisatie. Ook kijkt hij of de strategie en het beleid goed worden uitgevoerd.

Raad van Commissarissen

Samenstelling Raad van Commissarissen:

De leden van de Raad van Commissarissen worden voor vier jaar aangesteld.

 

Naam Benoemd per Herbenoemd per Aftredend per
Dhr. H. Remmelzwaan 01-01-2020 01-01-2024
Mw. M. den Ouden 01-01-2019 01-01-2023
Dhr. T. van Craaikamp 11-05-2016 11-05-2020
Dhr. K.G. Westhoff 27-06-2017 27-06-2021

 

naam geboortejaar

functie

deskundigheidsgebied beroep nevenfuncties

Dhr. H.
Remmelzwaan

1959 lid financiën, lokaal huurders netwerk

Interim Mangement

geen
Mw. M. den Ouden 1977 lid wonen en zorg, lokaal huurders netwerk directeur geen
Dhr. T. van Craaikamp 1954 voorzitter vastgoed ontwikkeling Interim Management lid van RvC HW Wonen te Oud Beijerland
Dhr. K.G. Westhoff 1964 lid volkshuisvesting/juridisch financieel consultant lid van RvC WS De Leeuw van Putten en voorzitter Investeringscomité Revolverend fonds Stadshaven Rotterdam

Voor zowel de beloning van de directeur-bestuurder als de RVC-leden worden de regel conform de Wet Normering Topinkomens(WNT) gehanteerd. Daarbij wordt voor de beloning van de RVC ook de uitwerking van de WNT door de Vereniging van Toezichthouders toegepast. In het jaarverslag is de beloning vermeld.

 

Bij Woningbouwvereniging Reeuwijk werken negen mensen. Zij zetten zich in voor betaalbaar wonen.  De lijnen binnen onze organisatie zijn kort en het accent ligt bij de huurder.

Technische Dienst
Op deze afdeling werken drie medewerkers: een teamleider, een opzichter en een medewerker technisch- en wijkbeheer. Deze medewerkers regelen alle technische zaken. Daarnaast houden ze zich ook bezig met planmatig onderhoud en (de ontwikkeling van) projecten. Gaat u verhuizen? Dan inspecteert de opzichter uw woning. Hij maakt ook afspraken met u over hoe u de woning oplevert.

Financiën
Op deze afdeling werken twee medewerkers: een teamleider en een administratief medewerkster. Zij houden zich bezig met alle financiële zaken. Bijvoorbeeld facturen, de afrekening van de servicekosten, de begroting en de jaarrekening.

Woondiensten
Op deze afdeling werken drie medewerkers: een teamleider, een medewerkster klantcontacten en een medewerkster secretariële ondersteuning. Zij houden zich bezig met alle woondiensten en secretariële werkzaamheden. Zij zorgen onder andere voor de woningtoewijzing, de huurincasso en overlast. Zij zijn uw aanspreekpunt als u vragen heeft over wonen. Voor zowel huur als koop.

Ons adres

Bezoek Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ REEUWIJK
Post Postbus 4, 2810 AA REEUWIJK

Telefoon (0182) 39 45 93

Openingstijden voor bezoek
Maandag t/m vrijdag: van 8.00 uur tot 12.30 uur (en op afspraak)

E-mail info@wbvreeuwijk.nl

BTW 004498033B01
RSIN nr. 004498033

 

Melden reparatieverzoek
Dit kan op de pagina  Reparatieverzoek
telefonisch: 0182-39 45 93 

Calamiteiten
Telefoon (0182) 39 45 93
Via het antwoordapparaat krijgt u informatie over wie u in zeer dringende gevallen kunt bereiken.