Selecteer een pagina

Ondernemingsplan

Ondernemingsplan

 

 

Het plan werd door de deelnemers goed ontvangen.
Onder leiding van de manager van het kenniscentrum voor wonen en zorg (KCWZ), vond aansluitend een discussie plaats. Het onderwerp hiervan was de ontwikkelingen om plezierig wonen voor groepen, die zorg nodig hebben aan huis i.v.m. het langer thuis-wonen, door sterke samenwerking te organiseren. Onze directeur, Vincent van Luit, riep op tot een goede afstemming tussen alle betrokken partners om zo plezierig wonen voor mensen met (kleine) zorgbehoefte –met alle bestaande initiatieven- samen te versterken.

 

Op 18 april presenteerden wij ons nieuwe ondernemingsplan “(Ver)bouwen aan plezierig wonen” aan onze samenwerkingspartners, zoals de gemeente (B&W, gemeenteraad), de Huurdersvereniging Reeuwijk, de zorg- en welzijnsorganisaties, een afvaardiging van de dorps- en wijkteams en de lokale aannemers in Zalencentrum De Brug.

Dit plan is ons kompas voor de komende vier jaar.
Het plan kent 12 belangrijke doelen, die wij willen realiseren. Deze zijn ingedeeld in drie thema’s:
– plezierig wonen,
– een passende woningvoorraad,
– een flexibele en moderne organisatie.

 

De belangrijkste doelen samengevat:

 1. Blijvend zorgen voor een goede dienstverlening (de klant stellen wij centraal) met beheersing van onze bedrijfslasten,
 2. Versterken van de (directe)woonomgeving in samenwerking met de gemeente/andere partners en bewoners,
 3. De digitale dienstverlening en onze zichtbaarheid en nabijheid in overleg met de Huurdersvereniging Reeuwijk versterken,
 4. Een project starten i.s.m. de gemeente om eenzaamheid te voorkomen en een thuishuis voorouderen te realiseren,
 5. Vernieuwing sluit aan op planologische toekomstbeeld, dat door de gemeente, in nauwe samenwerking met ons, wordt opgesteld,
 6. Uitvoeren van onze vernieuwingsplannen van onze woningen, op basis van een helder toekomstbeeld van Reeuwijk,
 7. Waar mogelijk uitbreiding van het aantal woningen,
 8. Voorzetten van de verduurzaming van onze woningen,
 9. Bevorderen van doorstroming op basis van wensen van de huurders,
 10. Behoefte onderzoeken huisvesting bijzondere doelgroep,
 11. Voldoen aan alle wetten en regels zoals o.a. die op gebied van de privacywet,
 12. Zorgen dat wij onze financiële positie op orde blijven houden.

Klik hier om ondernemingsplan 2017-2020 “Bouwen aan plezierig wonen” te lezen en klik hier voor de korte versie.