Selecteer een pagina

Onderhouds Projecten

Onderhouds Projecten

Update van het planmatig onderhoud dat in 2022 wordt uitgevoerd.

Asbest

Asbest saneren is de rode draad in het onderhoudswerk. Bij woningen, die leegkomen wordt zoveel mogelijk asbest verwijderd. Wanneer er gewerkt moet worden in de woningen, b.v. renoveren van de keuken of badkamer worden de woningen ook gecontroleerd op asbest. De aangetroffen asbest beoordelen we op wat weg moet om de werkzaamheden veilig uit te voeren.

Indien er aan de binnenzijde van de woningen asbesthoudend materialen als vloerzeil en kachels aanwezig is halen we dat weg wanneer de woning leegkomt of op verzoek van bewoners.

Terrein

Poelruit en Pittebies. Hier worden de poorten opgehoogd. Aan de Poelruit is het de bedoeling dat de gemeente ook de stoep aan de voorzijde op te hogen, dat is nog afhankelijk van de

Raadhuisweg 19A-19H. Aansluitend op de werkzaamheden van de gemeente aan de Raadhuisweg gaan wij het parkeerterrein achter het pand ophogen.

Schilderwerk

Moerweide 41 – 63 Schilderwerk is inmiddels afgerond

Moerweide 77 – 99 Schilderwerk nu onderhanden door SW vastgoedonderhoud

Dekkerstraat en Doormanstraat (appartementen) schilderwerk nu onderhanden bij Coen Hagedoorn

Rietgors 2 – 112 Schilderonderhoud start na de zomervakantie. Schildersbedrijf v.d.Velde voert dit uit.

Bloeme, Snippedrift Rietgors eengezinswoningen Schilderwerkzaamheden zijn in het voorjaar afgerond

V.d. Veldestraat en Kaagjesland. Schilderwerk start eerdaags door Coen Hagedoorn

Raadhuisweg 5 – 9 Gevel en schilderwerkzaamheden start na de zomervakantie. Uitvoering door SW Schilderwerken

Anne Frankstraat 1, 3, 5, 11 en 38-50, Beijerenstraat 6, 16, 20, 24  A. Schweitzerstraat 27-37 Start eerdaags. Het schilderwerk wordt uitgevoerd door G en V totaalonderhoud

Pr. Maximalaan 2-60 Het onderhoud aan portiekkozijnen is gestart en wordt uitgevoerd door v.d. Velde

Raadhuisweg 19A-19H schilderwerkzaamheden aan trappenhuis uitgevoerd door totaalonderhoud G en V. Binnen schilderwerk pakken we op bij slecht weer. Bij voorkeur in het najaar.

Daken

Wilhelminastraat 19-29 goten vernieuwen. Uitvoering door Soesbergen Dak en Zinkwerken

de Grootstraat (even) Kilgoten Na de zomer vakantie vervangt Aann.bedrijf P. Heemskerk de kilgoten

Kaarde 13 hier wordt een schuin dak vervangen. Aann. Bedrijf P. Heeskerk is de aannemer hiervoor.

CV installaties

Rietgors 2 – 112 Uitvoering aanpassen CV-installatie is gestart door Fa. Haitsma.

Individuele CV ketels vernieuwen gaat starten vanaf september door Install. bedrijf Huisman en Francken en Vermeij