Selecteer een pagina

Onderhouds Projecten

Onderhouds Projecten

Schilderwerk 2019

In 2019 komt de schilder langs bij de volgende woningen:

Koningin Wilhelminastraat 14-20

Van Staverenstraat 41-69

Tasmanstraat 1-7

Ratelaar 2-16

Weegbree 1-15

Beatrixlaan 1-17 27-45

Hugo de Grootstraat 14-20

Koningin Wilhelminahof 2-4

Raadhuisweg 19 A-H

B.P. Feitsmalaan 1,3,4,6,7

Kosterdijk 20-21

Koningin Julianastraat 3,5  8-12 

Vooraf ontvangt elke bewoner een brief met daarin de komst van de schilder vermeld. Ook vragen wij de hulp van de bewoners voor bijvoorbeeld het openen van deuren en ramen op verzoek van de schilder, het verwijderen van begroeiing die over het houtwerk groeit enz. Wanneer de schilders houtrot plekken tegenkomen, dan proberen we deze uiteraard op korte termijn te repareren.

 

Energetisch project 2019

In 2019 worden de volgende woningen energetisch verbeterd:

Prins Bernhardstraat 13-23

Kennedysingel 124 -150

Groen van Prinstererlaan 33-43

Dorus Rijkersstraat 25-45

Doormanstraat 21-39

Burg. Doormanstraat 7-13 17,19

Aansluitend op de energetische maatregelen wordt bij deze woningen tevens het schilderwerk uitgevoerd.Woningbouwvereniging Reeuwijk vindt energiebesparing belangrijk. Door energiebesparende maatregelen gaat de energierekening omlaag en wordt de woning comfortabeler.
Tegelijkertijd leveren we een belangrijke bijdrage aan het milieu: we beperken de uitstoot van het schadelijke CO2 gas (kooldioxide), dat vrijkomt bij verbranding van aardgas. Daarbij is CO2 gas verantwoordelijk voor een verhoging van het broeikaseffect en de schade aan het milieu.

In samenspraak met de bewoners willen we, over meerdere jaren verspreid, de meeste woningen energiezuiniger maken.
In 2013 zijn we gestart met het verbeteren van de isolatiewaarde van onze in de zeventiger en tachtiger jaren gebouwde eengezinswoningen. Alle woningen zijn voorzien van HR++ dubbelglas, glas met een betere isolatiewaarde dan gewoon dubbelglas. Verder is het dak (de zolder) geïsoleerd en is de kruipruimte met isolerende parels gevuld. Door deze maatregelen stijgen de woningen van het gemiddelde energielabel D naar het energiezuiniger label B. Bewoners merken de verbetering van de isolatiewaarde direct in het wooncomfort en indirect in de daling van de woonlasten (een lager gasverbruik).

De komende jaren blijven wij ons inzetten om op deze wijze onze woningen te verbeteren en op die wijze de netto woonlasten te verlagen. Voor een impressie van het project kunt u hier klikken voor een informatiefilmpje.

Ons adres

Bezoek Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ REEUWIJK
Post Postbus 4, 2810 AA REEUWIJK

Telefoon (0182) 39 45 93

Openingstijden voor bezoek
Maandag t/m vrijdag: van 8.00 uur tot 12.30 uur (en op afspraak)

E-mail info@wbvreeuwijk.nl

BTW 004498033B01
RSIN nr. 004498033

 

Melden reparatieverzoek
Dit kan op de pagina  Reparatieverzoek
telefonisch: 0182-39 45 93 

Calamiteiten
Telefoon (0182) 39 45 93
Via het antwoordapparaat krijgt u informatie over wie u in zeer dringende gevallen kunt bereiken.