Selecteer een pagina

             Ledenpagina

Financieel en verantwoording

Algemene Ledenvergadering

Woningbouwvereniging Reeuwijk houdt jaarlijks twee algemene ledenvergaderingen.

Eerstvolgende algemene ledenvergadering
De eerstvolgende algemene ledenvergadering is op maandag 25 november 2019 om 19.30 uur in de pianozaal van De Reehorst, Treebord 19, 2811 EA Reeuwijk.

AGENDA

1   Opening
2   Mededelingen
3   Notulen ALV 22 mei 2019      (bijlage)
4   Toelichting begroting 2020 en meerjarenplanning   (bijlage)
5   Stand van zaken en vervolg (onderzoek) samenwerking
6   Rondvraag
7   Sluiting

Nog geen lid?
Meldt u dan hieronder aan! (LET OP: u schrijft u NIET in als woningzoekende, dit doet u bij www.woningnetregiomiddenholland.nl)

Alleen huurders van Woningbouwvereniging Reeuwijk kunnen zich aanmelden als lid.


Ons adres

Bezoek Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ REEUWIJK
Post Postbus 4, 2810 AA REEUWIJK

Telefoon (0182) 39 45 93

Openingstijden voor bezoek
Maandag t/m vrijdag: van 8.00 uur tot 12.30 uur (en op afspraak)

E-mail info@wbvreeuwijk.nl

BTW 004498033B01
RSIN nr. 004498033

 

Melden reparatieverzoek
Dit kan op de pagina  Reparatieverzoek
telefonisch: 0182-39 45 93 keuze 1,
voor alle overige vragen: keuze 2

Calamiteiten
Telefoon (0182) 39 45 93
Via het antwoordapparaat krijgt u informatie over wie u in zeer dringende gevallen kunt bereiken.