Selecteer een pagina

             Ledenpagina

Financieel en verantwoording

Algemene Ledenvergadering

Woningbouwvereniging Reeuwijk houdt jaarlijks twee algemene ledenvergaderingen.
Eerstvolgende algemene ledenvergadering: 27 augustus 2020

Aanvang: 19.30 uur  in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1 te Reeuwijk

AGENDA

I.v.m. Corona en de RIVM richtlijnen dient u zich per mail aan te melden als u deze vergadering wilt bijwonen.

1 Opening

2. Verslag van de reguliere ALV vergadering van 25 november 2019 (klik hier voor het verslag)

3. Verslag van de ALV vergadering van 08 juni 2020 (betrof de vaststelling jaarverslag 2019) (klik hier voor het verslag)

4. Mededelingen:

  • externe ontwikkelingen i.r.t. Wbv. Reeuwijk
  • ontwikkelingen (ver)nieuwbouw

5. Vervolg van de ontwikkelingen m.b.t. “versterken door samenwerken”

  • Met de concept intentieovereenkomst ondersteuning door Mozaïek Wonen (uw advies aan de RvC wordt ter vergadering gevraagd)
    Klik hier voor de concept intentieovereenkomst
  • Klik hier voor de notitie Versterken door samenwerken
  • Klik hier voor een bericht van de Huurdersvereniging Reeuwijk over de samenwerking

6. Rondvraag

7. Sluiting

 

 


BENT U NOG GEEN LID? MELD U DAN HIERONDER AAN

 


Ons adres

Bezoek Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ REEUWIJK
Post Postbus 4, 2810 AA REEUWIJK

Telefoon (0182) 39 45 93

Openingstijden voor bezoek
Maandag t/m vrijdag: van 8.00 uur tot 12.30 uur (en op afspraak)

E-mail info@wbvreeuwijk.nl

BTW 004498033B01
RSIN nr. 004498033

 

Melden reparatieverzoek
Dit kan op de pagina  Reparatieverzoek
telefonisch: 0182-39 45 93 

Calamiteiten
Telefoon (0182) 39 45 93
Via het antwoordapparaat krijgt u informatie over wie u in zeer dringende gevallen kunt bereiken.