Selecteer een pagina

             Ledenpagina

Financieel en verantwoording
Algemeen

Algemene Ledenvergadering

Woningbouwvereniging Reeuwijk houdt jaarlijks twee algemene ledenvergaderingen.
Eerstvolgende algemene ledenvergadering: 

Woensdag 1 december 2021 om 16.00 uur
Via MS Teams, u ontvangt de link via de mail nadat u zich heeft aangemeld.

Graag ontvangen wij van u een aanmelding wanneer u de Algemene Ledenvergadering wilt bezoeken.
U kunt een e-mail sturen naar info@wbvreeuwijk.nl of bellen met 0182 – 39 45 93.

 AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2021
4. Toelichting begroting 2022
5. Samenwerking Woningbouwvereniging Reeuwijk en Mozaïek Wonen
6. Aedes Benchmark
7. Rondvraag
8. Sluiting

Op verzoek kunnen de stukken ook toegezonden worden.

 

 


BENT U NOG GEEN LID? MELD U DAN HIERONDER AAN

 


Ons adres

Bezoek Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ REEUWIJK
Post Postbus 4, 2810 AA REEUWIJK

Telefoon (0182) 39 45 93

Openingstijden voor bezoek
Maandag t/m vrijdag: van 8.00 uur tot 12.30 uur (en op afspraak)

E-mail info@wbvreeuwijk.nl

BTW 004498033B01
RSIN nr. 004498033

 

Melden reparatieverzoek
Dit kan op de pagina  Reparatieverzoek
telefonisch: 0182-39 45 93 

Calamiteiten
Telefoon (0182) 39 45 93
Via het antwoordapparaat krijgt u informatie over wie u in zeer dringende gevallen kunt bereiken.