Selecteer een pagina

             Ledenpagina

Financieel en verantwoording

Algemene Ledenvergadering

Woningbouwvereniging Reeuwijk houdt jaarlijks twee algemene ledenvergaderingen.
Eerstvolgende algemene ledenvergadering: 25 november 2020

Aanvang: 19.30 uur, digitaal via Microsoft Teams 

LET OP: In verband met de corona voorschriften dient u zich vooraf aan te melden via info@wbvreeuwijk.nl wanneer u digitaal wilt deelnemen aan de ledenvergadering.

AGENDA 

 1. Opening

2. Mededelingen (waaronder de werving van een nieuwe directeurbestuurder i.v.m. vroegpensionering van de heer van Luit in het voorjaar 2021)

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 augustus 2020. Klik hier voor de notulen.

4. Toelichting begroting 2021 en meerjarenplanning. Bekijk de begroting en toelichting.

5. Goedkeuring statutenwijziging m.b.t. het minimum aantal RVC-leden. Klik hier voor de statutenwijziging.

6. Rondvraag

7. Sluiting

 Klik hier voor de algemene toelichting.

U kunt de stukken downloaden vanaf deze pagina. Op verzoek kunnen de stukken ook worden toegezonden.

 


BENT U NOG GEEN LID? MELD U DAN HIERONDER AAN

 


Ons adres

Bezoek Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ REEUWIJK
Post Postbus 4, 2810 AA REEUWIJK

Telefoon (0182) 39 45 93

Openingstijden voor bezoek
Maandag t/m vrijdag: van 8.00 uur tot 12.30 uur (en op afspraak)

E-mail info@wbvreeuwijk.nl

BTW 004498033B01
RSIN nr. 004498033

 

Melden reparatieverzoek
Dit kan op de pagina  Reparatieverzoek
telefonisch: 0182-39 45 93 

Calamiteiten
Telefoon (0182) 39 45 93
Via het antwoordapparaat krijgt u informatie over wie u in zeer dringende gevallen kunt bereiken.