Selecteer een pagina

             Ledenpagina

Financieel en verantwoording
Algemeen

Algemene Ledenvergadering

Woningbouwvereniging Reeuwijk houdt jaarlijks twee algemene ledenvergaderingen.
Eerstvolgende algemene ledenvergadering: 

Maandag 21 juni 2021 om 19.30 uur
In Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk

Er wordt rekening gehouden met de huidige Coronamaatregelen.
In de zaal is een maximum van 50 personen toegestaan.

Graag ontvangen wij van u een aanmelding wanneer u de Algemene Ledenvergadering wilt bezoeken. U kunt een mail sturen naar info@wbvreeuwijk.nl of bellen met 0182 – 39 45 93.

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2020
4. Toelichting jaarrekening/ jaarverslag 2020
5. Samenwerking Woningbouwvereniging Reeuwijk en Mozaïek Wonen
6. Vastgoed projecten
7. Rondvraag
8. Sluiting

U kunt de stukken downloaden vanaf deze pagina. Op verzoek kunnen de stukken ook worden toegezonden.

 


BENT U NOG GEEN LID? MELD U DAN HIERONDER AAN

 


Ons adres

Bezoek Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ REEUWIJK
Post Postbus 4, 2810 AA REEUWIJK

Telefoon (0182) 39 45 93

Openingstijden voor bezoek
Maandag t/m vrijdag: van 8.00 uur tot 12.30 uur (en op afspraak)

E-mail info@wbvreeuwijk.nl

BTW 004498033B01
RSIN nr. 004498033

 

Melden reparatieverzoek
Dit kan op de pagina  Reparatieverzoek
telefonisch: 0182-39 45 93 

Calamiteiten
Telefoon (0182) 39 45 93
Via het antwoordapparaat krijgt u informatie over wie u in zeer dringende gevallen kunt bereiken.