Selecteer een pagina

             Ledenpagina

Financieel en verantwoording
Algemeen

Ledenpagina

De volgende algemene ledenvergadering: 

Woensdag 6 december is de volgende ledenvergadering om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1 te Reeuwijk 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 september 2023 vertelden we dat een recente evaluatie naar de samenwerking met Mozaïek Wonen heeft aangetoond dat de samenwerking naar tevredenheid is van Wbv Reeuwijk, alleen dat het voor Mozaïek Wonen niet is vol te houden (lees hier het artikel). Mozaïek biedt aan om te verkennen of een intensievere samenwerking (fusie) mogelijk is. En daarbij afspraken te maken over het behoud van de lokale verankering in Reeuwijk. Daarom onderzoeken we de komende tijd hoe de toekomst van Wbv Reeuwijk eruit gaat zien. We moeten uiterlijk op 31 maart 2024 een besluit hebben genomen over hoe we na 1 januari 2025 verder gaan. De afgelopen weken zijn we gestart met het verkennen van enkele toekomstscenario’s. Daar vertellen we u tijdens de vergadering meer over.

Tijd: Van 19.15 tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur

Locatie: De Brug, Dunantlaan 1, 2811 CA Reeuwijk

 

Agenda:

  1. Opening & vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 september 2023
  4. Informeren over begroting 2024
  5. Stand van zaken verkenning opties toekomstperspectief Wbv Reeuwijk en vervolg
  6. Rondvraag & sluiting

 

Bent u erbij?

Graag ontvangen wij van u een aanmelding wanneer u de Algemene Ledenvergadering wilt bezoeken.

U kunt een e-mail sturen naar secretariaat@wbvreeuwijk.nl of bellen naar 0182 – 39 45 93

BENT U NOG GEEN LID? MELD U DAN HIERONDER AAN