Selecteer een pagina

Huurverhoging

Geen jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2021 voor de sociale huurwoningen

Het kabinet heeft besloten om in 2021 voor alle sociale huurwoningen de huur te bevriezen. Dat wil zeggen dat de woningcorporaties geen jaarlijkse huurverhoging zullen doorvoeren. Ook de inkomensafhankelijke huurverhogingen zijn niet toegestaan. De huren mogen nog wel worden verhoogd bij mutatie (harmonisatie) en bij verduurzaming. In het laatste geval is wel instemming van huurders nodig. Voor onze huurders van de sociale huurwoningen betekent dit een meevaller.

De woningcorporaties worden voor dit jaar gecompenseerd door het kabinet via de verhuurdersheffing. Het verlies aan huurinkomsten zou anders wellicht ten koste gaan van hoognodige investeringen in bijvoorbeeld nieuwbouw en verduurzaming.

Voor de vrije sector woningen geldt dit jaar wel een jaarlijkse huurverhoging. Deze is gemaximaliseerd op  inflatie 1,4% plus 1% = maximaal 2,4%.

Ons adres

Bezoek Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ REEUWIJK
Post Postbus 4, 2810 AA REEUWIJK

Telefoon (0182) 39 45 93

Openingstijden voor bezoek
Maandag t/m vrijdag: van 8.00 uur tot 12.30 uur (en op afspraak)

E-mail info@wbvreeuwijk.nl

BTW 004498033B01
RSIN nr. 004498033

 

Melden reparatieverzoek
Dit kan op de pagina  Reparatieverzoek
telefonisch: 0182-39 45 93 

Calamiteiten
Telefoon (0182) 39 45 93
Via het antwoordapparaat krijgt u informatie over wie u in zeer dringende gevallen kunt bereiken.