Selecteer een pagina

Huurverhoging en huurverlaging

Huurverhoging 2023

Alle huurders van Woningbouwvereniging Reeuwijk krijgen eind april een brief met daarin de huurverhoging per 1 juli 2023. Behalve huurders die in aanmerking komen voor een huurverlaging. Die huurders krijgen in mei een brief van ons.

Lees meer in de ‘Huurkrant 2023

Voor een zelfstandige (sociale) huurwoning is de maximale huurverhoging afhankelijk van het huishoudinkomen (peiljaar 2021). Voor de verschillende inkomensgroepen geldt een maximale huurverhoging. Lees hier de veelgestelde vragen en antwoorden.

 

Huurverlaging in 2023 voor huurders met een laag inkomen

Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen. Dit jaar, in 2023, gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag. Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen. Als de huurverlaging voor u geldt, dan krijgt u in mei bericht van ons over de huurverlaging. U hoeft daarvoor niets te doen. Hieronder leest u meer. 

Wie krijgt huurverlaging?
U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

  • Uw huurovereenkomst is ingegaan voor 2 maart 2023.
  • Uw huur is nu of op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand. Het gaat om de kale huur, dus servicekosten tellen niet mee
  • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt).
  • U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).

Moet ik doorgeven hoe hoog mijn inkomen is?
Nee, dat is niet nodig. Wij horen van de Belastingdienst of u wel of niet recht heeft op huurverlaging. De Belastingdienst vertelt niet hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend.Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?
Als uw huur omlaag gaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. We verlagen de huur van iedereen die in aanmerking komt naar € 575,03 per maand.Wanneer krijg ik bericht?

  • Geldt de huurverlaging niet voor u? Dan gaat uw huur op 1 juli waarschijnlijk iets omhoog. U krijgt daarover bericht eind april.
  • Geldt de huurverlaging wel voor u? Dan krijgt u in mei bericht van ons over de huurverlaging.

Moet ik zelf iets doen om huurverlaging te krijgen?
Als u 2021 een laag inkomen had, hoeft u niets te doen. U krijgt in mei vanzelf bericht van ons over de huurverlaging.

Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel?
Dan ontvangt u waarschijnlijk een brief van ons met een huurverhoging. Als u denkt dat u wel recht heeft op een lagere huur, neem dan daarna in april/mei contact met ons op via info@wbvreeuwijk.nl of 0182 – 39 45 93.

Ons adres

Bezoek Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ REEUWIJK
Post Postbus 4, 2810 AA REEUWIJK

Telefoon 0182 – 39 45 93

Openingstijden voor bezoek
Maandag t/m vrijdag: van 8.30 uur tot 12.30 uur (en op afspraak)

E-mail info@wbvreeuwijk.nl

BTW 004498033B01
RSIN nr. 004498033

 

Melden reparatieverzoek
Dit kan op de pagina  Reparatieverzoek
telefonisch: 0182-39 45 93 

Calamiteiten
Telefoon 0182 – 39 45 93
Via het antwoordapparaat krijgt u informatie over wie u in zeer dringende gevallen kunt bereiken.