Selecteer een pagina

Huurharmonisatie..wat houdt dit in?

Vaak krijgen wij de vraag waarom de huur van een woning soms wel met € 200 of € 300 wordt verhoogd, nadat iemand de woning heeft verlaten en er een nieuwe huurder intrekt.

Dit komt doordat in zo’n geval de vorige huurder soms al bijna 30 of 40 jaar in de woning woonde en een relatief lage huur betaalde, meestal lager dan € 400,–. Om een financieel gezonde positie te houden, wordt de huur dan opgetrokken naar de zogenaamde streefhuur.

 

Wat is de streefhuur ?

Voor elke woning wordt aan de hand van een wettelijk woningwaarderingssysteem ( zie ook: https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijscheck-en-puntentelling/) een totaal aantal punten toegekend. Dit puntentotaal geeft aan hoeveel huur er maximaal gevraagd mag worden voor de woning. Dit heeft te maken met de kwaliteit, isolatiewaarde, de grootte en de WOZ waarde van de woning. Meer dan de driekwart van ons woningbestand heeft een maximale huurprijs op basis van dat puntensysteem, die ver boven de € 737,14 ligt (dit bedrag is tevens de maximale huurprijs voor een sociale huurwoning).

 

Huur wordt ook getoetst aan 80% of 90% van de maximale huur

Mocht de streefhuur hoger zijn dan 80% van de maximale huurprijs zoals bovenstaand beschreven (of 90% voor woningen waarbij energetische maatregelen zijn aangebracht), dan wordt de lagere huurprijs van 80% (of 90%) als streefhuur aangehouden

 

Huurbeleid

Bij ons is het met de huurdersvereniging afgesproken beleid, dat al onze sociale huurwoningen in ieder geval een huurprijs hebben onder die sociale huurgrens van € 737,14. Uitzondering hierop zijn de woningen, waarvan de huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen i.v.m. hun hoger inkomen.

Daarnaast is de afspraak met gemeente en de huurdersvereniging gemaakt dat minimaal 75% van onze sociale huurwoningen onder de huurgrens liggen, waarop huurtoeslag kan worden gevraagd. In 2020 zijn deze huurgrenzen vastgesteld op € 663,40 voor een huishouden van 3 personen of meer en € 619,01 voor een huishouden van 1 of 2 personen.

 

Dus waarom kunnen huren zo verschillend zijn ?

Wanneer een woning leegkomt, dan wordt het aantal punten volgens de woningwaardering gecontroleerd. Soms wordt er nog b.v. een 2e toilet of dubbelglas geplaatst.

Bij nieuwe huurders wordt de vooraf vastgestelde streefhuur toegepast. Deze is vaak hoger dan de huur van de vorige bewoner. Dit komt omdat de vorige huurder al heel lang in de woning woonde en de huurprijzen niet zijn meegegroeid met de vastgestelde streefhuren. Daarnaast mag (naast de jaarlijkse huurverhoging) de huurprijs eenmalig worden aangepast op het moment dat een nieuwe huurder de woning gaat betrekken.

 

Tot slot

Op de huurverhogingsbrief, die u vóór 1 mei 2020 krijgt toegestuurd, staan o.a. de woningwaarderingspunten en streefhuren vermeld. Als u hierover nog vragen heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen, telefoon (0182) 39 45 93, afdeling Wonen.