Selecteer een pagina

Huurdersvereniging

Huurdersvereniging

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2015 is Huurdersvereniging Reeuwijk in aanwezigheid van notaris R. Ubachs opgericht.

Wat doet en kan een huurdersvereniging

De huurdersvereniging heeft met regelmaat overleg met de Woningbouwstichting en heeft daarbij instemmingsrecht (bijvoorbeeld servicekosten), informatierecht (begroting en jaarverslag) en (gekwalificeerd) adviesrecht over allerlei andere zaken zoals onderhouds-, nieuwbouw-, verkoop- en  huurprijzenbeleid, leefbaarheid en participatiebeleid.

 

Het bestuur:

Piet Capelle, voorzitter

Evert Stoppelenburg, penningmeester

Rick de Rooij, secretaris

Wilma Grondman

Joop Droog

John van der Burg

 
Joop Droog en Rob van Geenen, nieuwe bestuursleden

 

Contactgegevens:
Huurdersvereniging Reeuwijk
Van Goghstraat 8
2811 TA Reeuwijk

E-mail: info@hvreeuwijk.nl
Website:www.hvreeuwijk.nl

 


Oproep om lid te worden van de huurdersvereniging

De huurdersvereniging behartigt de belangen van de huurders in het werkgebied van Woningbouwstichting Reeuwijk. Daarom is het belangrijk dat u zich als lid aansluit bij deze huurdersvereniging. Er wordt vooralsnog geen contributie geheven, de woningcorporatie ondersteunt de huurdersvereniging vanwege het grote belang. Goede inspraak vinden wij van groot belang. Jaarlijks zal op basis van een begroting van de huurdersvereniging de bijdrage in goed overleg vastgesteld worden. Uiteraard zal de werkgroep een vergadering van de huurdersvereniging uitschrijven zodra voldoende vorderingen zijn gemaakt.

KLIK HIER om u aan te melden!

LET OP: alleen huurders kunnen zich aanmelden! (mede-huurders en echtgenoot(e)/geregistreerd partner kunnen zich ook apart aanmelden.)