Selecteer een pagina

Huurdersvereniging

Huurdersvereniging

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2015 is Huurdersvereniging Reeuwijk in aanwezigheid van notaris R. Ubachs opgericht.

Wat doet en kan een huurdersvereniging

De huurdersvereniging heeft met regelmaat overleg met de Woningbouwvereniging en heeft daarbij instemmingsrecht (bijvoorbeeld servicekosten), informatierecht (begroting en jaarverslag) en (gekwalificeerd) adviesrecht over allerlei andere zaken zoals onderhouds-, nieuwbouw-, verkoop- en  huurprijzenbeleid, leefbaarheid en participatiebeleid.

 

Het bestuur:

 Piet Capelle, voorzitter

Evert Stoppelenburg, penningmeester

Rob van Geenen, secretaris

Wilma Grondman

Joop Droog

Jeffrey Schavemaker

 
Joop Droog en Rob van Geenen, nieuwe bestuursleden

 

 

Contactgegevens:
Huurdersvereniging Reeuwijk
Kaarde 7
2811 RW Reeuwijk

E-mail: info@hvreeuwijk.nl
Website:www.hvreeuwijk.nl

 


Oproep om lid te worden van de huurdersvereniging

De huurdersvereniging behartigt de belangen van de huurders in het werkgebied van  Woningbouwvereniging Reeuwijk. Daarom is het belangrijk dat u zich als lid aansluit bij deze huurdersvereniging. Er wordt vooralsnog geen contributie geheven, de woningcorporatie ondersteunt de huurdersvereniging vanwege het grote belang. Goede inspraak vinden wij van groot belang. Jaarlijks zal op basis van een begroting van de huurdersvereniging de bijdrage in goed overleg vastgesteld worden. Uiteraard zal de werkgroep een vergadering van de huurdersvereniging uitschrijven zodra voldoende vorderingen zijn gemaakt.

KLIK HIER om u aan te melden!

LET OP: alleen huurders kunnen zich aanmelden! (mede-huurders en echtgenoot(e)/geregistreerd partner kunnen zich ook apart aanmelden.)

Ons adres

Bezoek Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ REEUWIJK
Post Postbus 4, 2810 AA REEUWIJK

Telefoon 0182 - 39 45 93

Openingstijden voor bezoek
Maandag t/m vrijdag: van 8.00 uur tot 12.30 uur (en op afspraak)

E-mail info@wbvreeuwijk.nl

BTW 004498033B01
RSIN nr. 004498033

 

Melden reparatieverzoek
Dit kan op de pagina  Reparatieverzoek
telefonisch: 0182-39 45 93 

Calamiteiten
Telefoon 0182 - 39 45 93
Via het antwoordapparaat krijgt u informatie over wie u in zeer dringende gevallen kunt bereiken.