Selecteer een pagina

Huur betalen

Samen met u hebben we afspraken gemaakt over de betaling van uw huur. Die afspraken staan in de Algemene Huurvoorwaarden. Hieronder beschrijven wij de belangrijkste punten.

U betaalt vóór elke maand

U betaalt  uw huur vooruit. Bijvoorbeeld: de huur voor maart betaalt u in februari. U betaalt dus vóór 1 maart. U kunt uw huur op twee manieren betalen:

–  U  betaalt via automatische incasso. Wij halen de huur dan elke maand van uw rekening af. Download het machtigingsformulier.

–  U maakt uw huur zelf over. U krijgt dan elke maand een acceptgiro van ons. U kunt uw huur overmaken op rekening NL06 BNGH 0285 1508 55 (IBAN). Deze rekening staat op naam van Woningbouwvereniging Reeuwijk. Vermeld ook uw adres als u de huur overmaakt. De BIC is BNGHNL2G (voor buitenlandse betalingen).
–  U betaalt aan de balie van ons kantoor via een pinbetaling. Contant betalen is niet mogelijk. Ons kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur of op afspraak.

Elk jaar passen wij de huurprijs aan
Wij passen de huurprijs in juli aan. Dat doen we op basis van wettelijke regels. We berekenen de huurverhoging over de kale huurprijs. U krijgt elk jaar voor mei een brief over de huurverhoging. Daarin staat met welk percentage we de huur verhogen.

Neem contact op als u problemen heeft met betalen

Kunt u niet betalen? En krijgt u een huurachterstand? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Misschien kunnen we een afspraak maken over de betaling van uw huurachterstand of wij kunnen u doorverwijzen naar een organisatie die u kan helpen.

We schakelen een deurwaarder in
Heeft u een huurachterstand? Dan maken wij afspraken met u. We willen er graag samen met u uit komen. Maar houdt u zich niet aan die afspraak dan schakelen wij een deurwaarder in. U betaalt in dat geval ook extra geld door de bijkomende deurwaarderskosten. We kunnen er zelfs voor kiezen om uw huurovereenkomst te ontbinden. Dit betekent dat we aan de rechter vragen of we u uit uw woning mogen zetten. Uiteraard hopen we dat het nooit zo ver komt.