Selecteer een pagina

Collectieve verwarming

Collectieve verwarming

Heeft u geen eigen CV ketel of bijvoorbeeld een gaskachel, dan wordt uw woning verwarmd via collectieve verwarming.
Woningbouwvereniging Reeuwijk is dan uw warmteleverancier. Vanaf 2014 is de Warmtewet van toepassing.
Hieronder kunt u klikken voor documenten over de voorwaarden, de afrekening en de tarieven.

Algemene voorwaarden warmtelevering

Tarievenlijst
Maximumtarieven Warmtewet 2016
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumtarieven uit de Warmtewet voor het jaar 2016 vastgesteld.
Het belangrijkste tarief is de maximumprijs voor het leveren van warmte. Die daalt voor een gemiddeld huishouden komend jaar met € 5,00.
De Warmtewet geldt alleen voor de ongeveer half miljoen consumenten en een deel van de midden- en kleinbedrijven die via blok- of stadsverwarming warmte ontvangen.

Niet meer dan anders
Verbruikers op het warmtenet betalen niet meer dan wanneer ze gas hadden gehad. Dit heet het Niet-Meer-Dan-Anders-principe. Doordat de leveringsprijs van gas is gedaald, daalt ook de maximumprijs voor warmte.

Maximumprijzen
Voor 2016 heeft ACM drie tarieven vastgesteld. (alle bedragen zijn inclusief BTW)

1.  De maximumprijs voor de levering van warmte. Dit tarief bestaat uit een vast bedrag van € 299,16 met daarbovenop € 22,69 per verbruikte gigajoule.
2.  Het meettarief. Dit tarief is voor 2016 vastgesteld op € 25,02.
3.  De eenmalige aansluitbijdrage. Voor 2016 is dit tarief vastgesteld op € 1.011,73 voor alle nieuwe aansluitingen tot 25 meter op een bestaand warmtenet. Bij een aansluiting boven de 25 meter komt er bovenop dit tarief nog € 32,27 per meter bij.

Uitleg over de afrekening

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op!