Selecteer een pagina
Financieel en verantwoording
Algemeen

ANBI status

Wij hebben een ANBI status

Met een ANBI status kunnen organisaties gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenkingen en giften. Daarom hebben wij de ANBI status aangevraagd. ANBI betekent voluit: Algemeen Nut Beoogde Instellingen. Ook kan er sprake zijn van andere belastingvoordelen. De Belastingdienst heeft op verzoek aan Woningbouwvereniging Reeuwijk de ANBI status toegewezen.

Bekijk het ANBI formulier

Vanwege deze status moeten wij bepaalde informatie op onze website vermelden
Een deel van de gegevens die hieronder beschreven zijn, staan ergens anders op de website. Met een link verwijzen wij u daar door naar die gegevens. De andere gegevens staan hieronder vermeld.

• Onze naam is bekend, Woningbouwvereniging Reeuwijk.
• Het bezoekadres staat bovenaan elke pagina. Het postadres is: Postbus 4, 2810 AA Reeuwijk.
Ook ons telefoonnummer en mailadres kunt u bovenaan elke pagina vinden.
• Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) is 004498033
• De doelstellingen van onze woningbouwvereniging zijn duidelijk beschreven in het ondernemingsplan dat u hier kunt downloaden.
• Op de pagina Over Ons staat dat onze bestuurder Esther van Beelen is.
Haar beloning is te lezen in het jaarverslag dat u hier kunt downloaden. Ook staat daar de beloning van de Raad van Toezicht vermeld.
• De beloning van al het personeel is conform de cao Woondiensten en ook dat kunt u in het jaarverslag vinden.
• Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording treft u ook aan in het jaarverslag.