Koningin Wilhelminahof 6
2811 SZ  REEUWIJK
tel.: (0182) 39 45 93
info@wbvreeuwijk.nl
Visitatie: functioneert een organisatie goed?
 

     

Eens in de vier jaar moeten alle woningcorporaties in Nederland een extern onderzoek laten uitvoeren over hun prestaties. Zet de woningbouwvereniging zich naar vermogen in? Maken we de afspraken waar die met de gemeente zijn gemaakt? Vinden de huurders, de gemeente en de zorg/welzijnspartijen dat we hen voldoende horen? Voldoen we aan alle eisen van goed bestuur?
 
 
sleutels
sleutels

Over de periode 2010-2013 was het nodig om weer een dergelijk onderzoek uit te laten voeren. Er zijn enkele bureau's bevoegd om zo'n onderzoek uit te mogen voeren en wij hebben uiteindelijk Ernst & Young (EY) hiervoor geselecteerd. Men heeft zeer veel informatie onderzocht zoals de jaarverslagen, prestatieafspraken met de gemeente, oordeelsverslagen van onze toezichthouders en meer.

Ook heeft men met o.a. een afvaardiging van de huurders, met de wethouder en enkele ambtenaren en de Raad van Toezicht gesproken.

De eindconclusie was naar verwachting positief, maar met een belangrijk kritisch punt. Dat laatste betreft onze bedrijfs- oftewel organisatiekosten.Ten opzichte van andere corporaties zijn die bij ons (te) hoog.Gelukkig hadden we dit kritische punt al onderkend. Er werd al een verbeterplan opgesteld. Uit het onderzoek en de interviews die zijn gehouden, komen ook enkele kleinere leerpunten naar voren waarmee we aan de slag gaan.
Voor de medewerking, de beoordeling en deze leerpunten zeggen wij "hartelijk dank".

Het visitatierapport kunt u hier downloaden.


Vincent van Luit

Directeur

Volg mijn twitter.

Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek?
Ga dan hier naar het reparatieverzoek formulier