Koningin Wilhelminahof 6
2811 SZ  REEUWIJK
tel.: (0182) 39 45 93
info@wbvreeuwijk.nl
Visitatie: functioneert een organisatie goed?
 

     

Eens in de vier jaar moeten alle woningcorporaties in Nederland een extern onderzoek laten uitvoeren over hun prestaties. Zet de woningbouwvereniging zich naar vermogen in? Maken we de afspraken waar die met de gemeente zijn gemaakt? Vinden de huurders, de gemeente en de zorg/welzijnspartijen dat we hen voldoende horen? Voldoen we aan alle eisen van goed bestuur?
 
 
sleutels
sleutels

Over de periode 2014-2017 was het nodig om weer een dergelijk onderzoek uit te laten voeren. Er zijn enkele bureau's bevoegd om zo'n onderzoek uit te mogen voeren en wij hebben uiteindelijk Procorp hiervoor geselecteerd. Men heeft zeer veel informatie onderzocht zoals de jaarverslagen, prestatieafspraken met de gemeente, oordeelsverslagen van onze toezichthouders en meer.

Ook heeft men met o.a. een afvaardiging van de huurdersvereniging, de gemeente en de Raad van Commissarissen gesproken.

De eindconclusie was naar verwachting positief. Het bestuur heeft een reactie/zienswijze gegeven op het rapport, u kunt deze hier lezen.
Voor de medewerking, de beoordeling en leerpunten zeggen wij "hartelijk dank".

Het visitatierapport kunt u hier downloaden.


Vincent van Luit

Directeur

Volg mijn twitter.

Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek?
Ga dan hier naar het reparatieverzoek formulier