Koningin Wilhelminahof 6
2811 SZ  REEUWIJK
tel.: (0182) 39 45 93
info@wbvreeuwijk.nl

Vacatures


Financieel Coördinator

Standplaats Koningin Wilhelminahof 8, 2811 SZ  Reeuwijk
Uren per week 28-36 uur
Werk-/denkniveau minimaal hbo

Waar word je enthousiast van als je bij ons gaat werken
Teamspeler, brede interesse en verantwoordelijkheidsgevoel  zijn de woorden die naadloos bij je passen! Je wordt uitgedaagd om als financieel geweten van de organisatie te fungeren en je vervult richting de raad van commissarissen de rol van controller. Daarnaast vind je het een uitdaging om de volgende stap in je loopbaan te zetten als eindverantwoordelijk financieel medewerker en tevens de interne controle alsook de coördinatie van de ICT-inrichting/beheersing binnen onze kleine organisatie op je te nemen.

Wat je bij ons gaat doen
Je bent een ondernemende professional die optreedt als sparringpartner voor de directeur-bestuurder en (on)gevraagd advies geeft over financiële, fiscale en bedrijfseconomische zaken (waaronder vastgoedberekeningen).

Een belangrijk onderdeel van je taak is de coördinatie en aansturing van de werkzaamheden van de administratief medewerker voor de dagelijkse administratie. Je bent verantwoordelijk voor onder andere het opstellen van het jaarverslag, de jaarrekening, de meerjarenbegroting, de periodieke rapportages en de gegevensverstrekking aan onze toezichthoudende instanties. En als lid van het managementteam lever je een constructieve bijdrage aan de maatschappelijke bedrijfsvoering.

Daarnaast:
- Ben je verantwoordelijk voor de initiatie, ontwikkeling en toepassing van financieel en ICT-beleid.
- Stuur je de planning en controlcyclus aan.
- Bewaak je de financierbaarheid (treasury) en financiële continuïteit.
- Ben je aanspreekpunt voor zowel ICT als de bedrijfsvoering.
- Vind je het geen probleem hand- en spandiensten te verrichten.

Wat breng jij voor ons mee
- Minimaal een afgeronde hbo-opleiding.
- Aantoonbare ervaring binnen de corporatiesector met verdere ontwikkeling op het gebied van financiële aspecten binnen  de volkshuisvesting.
- Je hebt een analytisch en organiserend vermogen en een heldere oordeelsvorming.
- Je bent enthousiast en gefocust op het leveren van prestaties en resultaten.
- Wellicht overbodig om te benoemen, maar je bent een teamspeler en cijfermatig zeer sterk.

Je bent een cijfermatige teamspeler, die kritisch is en houdt van handen uit de mouwen te steken. Daarbij voel jij je als een vis in het water in een kleine organisatie met een betrokken team waarbij klantgericht werken aan het verhuren, onderhouden en het vernieuwen van ons woningbestand centraal staat. Met snel denken en schakelen tussen strategisch, operationeel en tactisch niveau heb je absoluut geen moeite. Ook snap jij heel goed hoe politieke verhoudingen werken en kan jij je hier makkelijk in bewegen.

Als een echte teamspeler weet je mensen en partijen blijvend te (ver)binden. Maar ook vaak zelfstandig functioneren is voor jou geen probleem en je voelt je verantwoordelijk voor het bewaken, borgen en nakomen van gemaakte afspraken.
Wat bieden wij jou dan
- Een salaris in de schaal J, en overige arbeidsvoorwaarden, volgens de cao Woondiensten.
- Daarbij hoort een arbeidsovereenkomst voor 28-36 uur, in eerste instantie voor 1 jaar.
- Als het ons beiden goed bevalt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of andere vormen waar wij ons prettig bij voelen.

Verder veel ruimte om je goed te kunnen ontplooien en voor eigen initiatief en creativiteit bij het inrichten van je werkzaamheden. Een prima opleidingsbudget, want wij vinden het belangrijk dat ook jij je blijvend schoolt. Dit alles binnen een klein maar slagvaardig enthousiast team van medewerkers, waarbij wij een prettige, informele en dynamische werksfeer creëren.

Over Woningbouwvereniging Reeuwijk
Woningbouwvereniging Reeuwijk zet zich sinds 1961 in voor huisvestiging in de kernen Reeuwijk, Driebruggen en Waarder. We zijn een kleinere, maar onderscheidende, woningcorporatie waarbij lokale inbedding, maatschappelijke verantwoordelijkheid en een goede dienstverlening hoog in het vaandel staan. Onze kernwaarden zijn: maatschappelijk betrokken, transparant, betrouwbaar en professioneel. De uitdaging voor de komende jaren zijn enerzijds een ontwikkelende en flexibele organisatie en anderzijds de investeringen voor plezierig wonen en een passende woningvoorraad.

Procedure
De selectieprocedure wordt begeleid door Atrivé. Je belangstelling kan je melden tot uiterlijk 30 mei 2018 via sollicitatie@atrive.nl voorzien van je motivatie en cv. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met John van Es/Neline van Noordt via 030 693 60 04.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in juni, waarbij wij graag zien dat de geselecteerde kandidaat juli in dienst treedt bij ons. De eerste gespreksronde is op het kantoor van Atrivé in Utrecht. Een assessment zal onderdeel uitmak

Vacatures

Vincent van Luit

Directeur

Volg mijn twitter.

Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek?
Ga dan hier naar het reparatieverzoek formulier