Koningin Wilhelminahof 6
2811 SZ  REEUWIJK
tel.: (0182) 39 45 93
info@wbvreeuwijk.nl
Woningbouwvereniging Reeuwijk vindt dienstverlening belangrijk en wil graag haar bereikbaarheid vergroten.
Daarom worden er in Waarder en Driebruggen spreekuren gehouden waar medewerkers van de woningbouwvereniging aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom!

Spreekuren Waarder in het Huis van Alles aan de Prinses Maximalaan 2

Dinsdag 22 januari 2019 van 16.30 tot 17.00 uur
Dinsdag 19 maart 2019 van 16.30 tot 17.00 uur
Dinsdag 22 mei 2019 van 16.30 tot 17.00 uur

Spreekuren Driebruggen in het Huis van Alles locatie Custwijc aan het Laageind 1

Dinsdag 19 februari 2019 van 16.30 tot 17.00 uur
Dinsdag 23 april 2019 van 16.30 tot 17.00 uur
Dinsdag 18 juni 2019 van 16.30 tot 17.00 uur

Spreekuren

Vincent van Luit

Directeur

Volg mijn twitter.

Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek?
Ga dan hier naar het reparatieverzoek formulier