Koningin Wilhelminahof 6
2811 SZ  REEUWIJK
tel.: (0182) 39 45 93
info@wbvreeuwijk.nl

Ons team


Ons team bestaat uit acht mensen
Bij Woningbouwvereniging Reeuwijk werken negen mensen. Zij zetten zich in voor betaalbaar wonen in leefbare kernen in Reeuwijk, Driebruggen en Waarder. De lijnen binnen onze organisatie zijn kort en het accent ligt bij de huurder. Hier kunt u een schema downloaden van onze werkorganisatie. Wij lichten elk onderdeel in ons team kort toe op deze pagina.

Directeur-bestuurder
De directeur is verantwoordelijk voor de algehele strategie en het beleid van de organisatie. Ook kijkt hij of de strategie en het beleid goed worden uitgevoerd.

Technische Dienst
Op deze afdeling werken drie medewerkers: een coördinator, een opzichter en een medewerker technisch- en wijkbeheer. Deze medewerkers regelen alle technische zaken. Daarnaast houden ze zich ook bezig met planmatig onderhoud en (de ontwikkeling van) projecten. Gaat u verhuizen? Dan inspecteert de opzichter uw woning. Hij maakt ook afspraken met u over hoe u de woning oplevert.

Financiën
Op deze afdeling werken twee medewerkers: een coördinator en een administratief medewerkster. Zij houden zich bezig met alle financiële zaken. Bijvoorbeeld facturen, de afrekening van de servicekosten, de begroting en de jaarrekening.

Woondiensten
Op deze afdeling werken drie medewerkers: een coördinator, een medewerkster klantcontacten en een medewerkster secretariële ondersteuning. Zij houden zich bezig met alle woondiensten en secretariële werkzaamheden. Zij zorgen onder andere voor de woningtoewijzing, de huurincasso en overlast. Zij zijn uw aanspreekpunt als u vragen heeft over wonen. Voor zowel huur als koop.

 
  
 

Ons team

Vincent van Luit

Directeur

Volg mijn twitter.

Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek?
Ga dan hier naar het reparatieverzoek formulier