Koningin Wilhelminahof 6
2811 SZ  REEUWIJK
tel.: (0182) 39 45 93
info@wbvreeuwijk.nl

Onderhouds Projecten
 


Schilderwerk 2018

Lees meer...Energiebesparings project

Woningbouwvereniging Reeuwijk vindt energiebesparing belangrijk. Door energiebesparende maatregelen gaat de energierekening omlaag en wordt de woning comfortabeler.
Tegelijkertijd leveren we een belangrijke bijdrage aan het milieu: we beperken de uitstoot van het schadelijke CO2 gas (kooldioxide), dat vrijkomt bij verbranding van aardgas. Daarbij is CO2 gas verantwoordelijk voor een verhoging van het broeikaseffect en de schade aan het milieu.

In samenspraak met de bewoners willen we, over meerdere jaren verspreid, de meeste woningen energiezuiniger maken.
In 2013 zijn we gestart met het verbeteren van de isolatiewaarde van onze in de zeventiger en tachtiger jaren gebouwde eengezinswoningen. Alle woningen zijn voorzien van HR++ dubbelglas, glas met een betere isolatiewaarde dan gewoon dubbelglas. Verder is het dak (de zolder) geïsoleerd en is de kruipruimte met isolerende parels gevuld. Door deze maatregelen stijgen de woningen van het gemiddelde energielabel D naar het energiezuiniger label B. Bewoners merken de verbetering van de isolatiewaarde direct in het wooncomfort en indirect in de daling van de woonlasten (een lager gasverbruik).

In 2018 worden 71 woningen energetisch verbeterd. Klik hier voor een overzicht.
De komende jaren blijven wij ons inzetten om op deze wijze onze woningen te verbeteren en op die wijze de netto woonlasten te verlagen. Voor een impressie van het project kunt u hier klikken voor een informatiefilmpje.   
                                                              
energiebesparing
energiebesparing
 


 

 


 

 

   
 


Vincent van Luit

Directeur

Volg mijn twitter.

Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek?
Ga dan hier naar het reparatieverzoek formulier