Koningin Wilhelminahof 6
2811 SZ  REEUWIJK
tel.: (0182) 39 45 93
info@wbvreeuwijk.nl
Inloopavond nieuwbouw in Waarder
05-07-2019 10:32
Op 4 juli was er in de Huiskamer van Waarder een informatie inloopavond over het nieuwbouwproject in Waarder.

Heeft u deze avond gemist?  Klik dan HIER om meer informatie over het project te lezen.

Zijn er vragen dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.
Info-inloopavond 4 juli
27-06-2019 10:06
Maken woningcorporaties veel winst
17-06-2019 15:06
Maken woningcorporaties veel winst?
Aedes toont in onderstaand schema de cijfers over 2016.
Spreekuur Driebruggen
12-06-2019 09:10
Openingstijden kantoor
15-05-2019 12:26


Ons kantoor is gesloten op:


Hemelvaartsdag donderdag 30 mei 2019

Vrijdag 31 mei 2019

2e pinksterdag maandag 10 juni 2019Voor spoedeisende zaken belt u naar:  0182-39 45 93Algemene Ledenvergadering
10-05-2019 10:40


Te downloaden stukken:

Notulen Algemene Ledenvergadering 28 november 2018
Jaarverslag 2018
Project in Waarder van start
04-04-2019 16:15
Op 3 april jl. is het contract getekend door Vincent van Luit van Woningbouwvereniging Reeuwijk en Arjan Griffioen van Aannemersbedrijf Goudriaan Jongerius voor het slopen van 7 woningen aan de Koningin Julianastraat 14 t/m 20 en Prinses Beatrixstraat 6 t/m 10 in Waarder, en het bouwen van 8 eengezinswoningen en 4 kleine wooneenheden voor starters.
Met dit plan voegen we nieuwe moderne woningen toe die ook energieneutraal zijn. Deze Nul op de Meter woningen zijn zeer goed geïsoleerd en wekken hun eigen energie op door middel van een warmtepomp en zonnepanelen. Door middel van deze installaties wordt energie op een duurzame wijze opgewekt en verbruikt.
Met deze woningen voegen we woningen toe in Waarder waar veel vraag naar is en dragen we ook bij aan onze maatschappelijke taak naar een CO2 neutraal woningbestand.Wim de Jong (projectleider i.o. WBV Reeuwijk)), Ben van de Par (Teamleider Techniek A.I. WBV Reeuwijk), (Ton Bohmer (projectleider Goudriaan Jongerius) Vincent van Luit (directeur WBV Reeuwijk) en Arjan Griffioen (directeur Goudriaan Jongerius)
Inloopspreekuur in Waarder
11-03-2019 12:18
De nieuwsbrief is uit!
17-12-2018 12:34
De nieuwsbrief van december is uit!Lees het hier
VISITATIE
03-12-2018 09:35
VISITATIE

Eens in de vier jaar moeten alle woningcorporaties in Nederland een extern onderzoek laten uitvoeren over hun prestaties. Zet de woningbouwvereniging zich naar vermogen in? Maken we de afspraken waar die met de gemeente zijn gemaakt? Vinden de huurders, de gemeente en de zorg/welzijnspartijen dat we hen voldoende horen? Voldoen we aan alle eisen van goed bestuur?

Over de periode 2014-2017 was het nodig om weer een dergelijk onderzoek uit te laten voeren. Er zijn enkele bureau's bevoegd om zo'n onderzoek uit te mogen voeren en wij hebben uiteindelijk Procorp hiervoor geselecteerd. Men heeft zeer veel informatie onderzocht zoals de jaarverslagen, prestatieafspraken met de gemeente, oordeelsverslagen van onze toezichthouders en meer.

Ook heeft men met o.a. een afvaardiging van de huurdersvereniging, de gemeente en de Raad van Commissarissen gesproken.

De eindconclusie was naar verwachting positief. Het bestuur heeft een reactie/zienswijze gegeven op het rapport, u kunt deze hier lezen.
Voor de medewerking, de beoordeling en leerpunten zeggen wij "hartelijk dank".Het visitatierapport kunt u hier downloaden.
>>
Nieuws overzicht

Vincent van Luit

Directeur

Volg mijn twitter.

Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek?
Ga dan hier naar het reparatieverzoek formulier