Selecteer een pagina

             Ledenpagina

Financieel en verantwoording
Algemeen

Ledenpagina

Belangrijke documenten over het toekomstperspectief van Woningbouwvereniging Reeuwijk

De volgende informele algemene ledenvergadering: 

Op woensdag 27 maart is een belangrijke ledenvergadering.

Locatie: De Brug, Dunantlaan 1, 2811 CA Reeuwijk

Agenda:
1. Opening & vaststellen agenda.
2. Vaststellen notulen ALV-bijeenkomst 21 februari 2024.
3. Inleiding en stemmen over besluit tot omzetting van Wbv Reeuwijk in een stichting.
4. Inleiding en stemmen over besluit tot statutenwijziging van Wbv Reeuwijk overeenkomstig het
concept opgesteld door AKD met kenmerk AKD:#1016140-1.
5. Bespreken stemming en vervolg.
6. Rondvraag en sluiting.

    Bent u erbij?

    Dan ontvangen we graag een aanmelding van u. Stuur een e-mail sturen naar secretariaat@wbvreeuwijk.nl of bel naar 0182 – 39 45 93.

    Let op: deze vergadering is alleen toegankelijk voor leden van Woningbouwvereniging Reeuwijk. Het lidmaatschap is aan een persoon gebonden en staat op naam.

    BENT U NOG GEEN LID? MELD U DAN HIERONDER AAN