Koningin Wilhelminahof 6
2811 SZ  REEUWIJK
tel.: (0182) 39 45 93
info@wbvreeuwijk.nl

Huurdersvereniging


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2015 is Huurdersvereniging Reeuwijk in aanwezigheid van notaris R. Ubachs opgericht.
Wat doet en kan een huurdersvereniging:

De huurdersvereniging heeft met regelmaat overleg met de Woningbouwvereniging en heeft daarbij instemmingsrecht (bijvoorbeeld servicekosten), informatierecht (begroting en jaarverslag) en (gekwalificeerd) adviesrecht over allerlei andere zaken zoals onderhouds-, nieuwbouw-, verkoop- en  huurprijzenbeleid, leefbaarheid en participatiebeleid.


Het bestuur:

Anneloes Vennik, Doormanstr 31 2811 XS Reeuwijk
Annie Burger, Dorus Rijkersstraat 19 2811 XM Reeuwijk
Stefan Vogelaar,  Bloeme 6, 2811 AP Reeuwijk
Piet Capelle, Miereakker 50 2811 BB Reeuwijk
Evert Stoppelenburg, Doormanstraat 23 2811 XS Reeuwijk


Contactgegevens:

Huurdersvereniging Reeuwijk
p/a Woningbouwvereniging Reeuwijk
Postbus 4
2810 AA Reeuwijk
email: info@hvreeuwijk.nl

Website: www.hvreeuwijk.nl


Oproep om lid te worden van de huurdersvereniging

De huurdersvereniging behartigt de belangen van de huurders in het werkgebied van  Woningbouwvereniging Reeuwijk. Daarom is het belangrijk dat u zich als lid aansluit bij deze huurdersvereniging. Er wordt vooralsnog geen contributie geheven, de woningcorporatie ondersteunt de huurdersvereniging vanwege het grote belang. Goede inspraak vinden wij van groot belang. Jaarlijks zal op basis van een begroting van de huurdersvereniging de bijdrage in goed overleg vastgesteld worden. Uiteraard zal de werkgroep een vergadering van de huurdersvereniging uitschrijven zodra voldoende vorderingen zijn gemaakt.

KLIK HIER om u aan te melden!

LET OP: alleen huurders kunnen zich aanmelden! (mede-huurders en echtgenoot(e)/geregistreerd partner kunnen zich ook apart aanmelden.)
Huurdersvereniging

Vincent van Luit

Directeur

Volg mijn twitter.

Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek?
Ga dan hier naar het reparatieverzoek formulier