Koningin Wilhelminahof 6
2811 SZ  REEUWIJK
tel.: (0182) 39 45 93
info@wbvreeuwijk.nl

Betaling van uw huur


Samen met u hebben we afspraken gemaakt over de betaling van uw huur. Die afspraken staan in de Algemene Huurvoorwaarden. Hieronder beschrijven wij de belangrijkste punten.

U betaalt vóór elke maand
U betaalt uw huur vooruit. Bijvoorbeeld: de huur voor maart betaalt u in februari. U betaalt dus vóór 1 maart. U kunt uw huur op twee manieren betalen:
- U betaalt via automatische incasso. Wij halen de huur dan elke maand van uw rekening af. Download hier een machtigingsformulier.
- U maakt uw huur zelf over. U krijgt dan elke maand een acceptgiro van ons. U kunt uw huur overmaken op rekening NL06 BNGH 0285 1508 55 (IBAN). Deze rekening staat op naam van WBV Reeuwijk. Vermeld ook uw adres als u de huur overmaakt. De BIC is BNGHNL2G (voor buitenlandse betalingen).

Elk jaar passen wij de huurprijs aan
Wij passen de huurprijs in juli aan. Dat doen we op basis van wettelijke regels. We berekenen de huurverhoging over de kale huurprijs. U krijgt elk jaar voor mei een brief over de huurverhoging. Daarin staat met welk percentage we de huur verhogen.

Neem contact op als u problemen heeft met betalen
Kunt u niet betalen? En krijgt u een huurachterstand? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Misschien kunnen we een afspraak maken over de betaling van uw huurachterstand. Of wij kunnen u doorverwijzen naar een organisatie die u kan helpen.

We schakelen een deurwaarder in als de huurachterstand te groot wordt
Krijgt u een huurachterstand? Dan maken wij afspraken met u. We willen er graag samen met u uit komen. Maar houdt u zich niet aan die afspraken? Dan kunnen wij een deurwaarder inschakelen. Die haalt dan het geld voor de huurachterstand bij u op. U betaalt in dat geval ook extra geld. We kunnen er zelfs voor kiezen om uw huurovereenkomst te ontbinden. Dit betekent dat we aan de rechter vragen of we u uit uw woning mogen zetten. Uiteraard hopen we dat het nooit zo ver komt.

 


                huisgeld    Vincent van Luit

Directeur

Volg mijn twitter.

Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek?
Ga dan hier naar het reparatieverzoek formulier