Koningin Wilhelminahof 6
2811 SZ  REEUWIJK
tel.: (0182) 39 45 93
info@wbvreeuwijk.nl

Goed bestuur


Goed bestuur

Wanneer doet een bestuur goed werk voor de organisatie?
Hoe houden zij toezicht op wat er in de organisatie gebeurt?
Hoe verantwoordt een bestuur zichzelf naar buiten?
En hoe moet een bestuur de financiële situatie beheersen?


De code geeft normen voor goed bestuur
Antwoorden op deze vragen staan in de code voor de corporatiebranche: Governancecode Woningcorporaties  2015. De code is 1 januari 2007 ingevoerd en in 2015 vernieuwd. De code bevat vijf principes met ieder een aantal bepalingen. Een groot deel van deze bepalingen moet verplicht worden toegepast. Woningbouwvereniging Reeuwijk onderschrijft deze bepalingen en past ze toe. Voor een aantal bepalingen geldt het principe "pas toe of leg uit.' Indien wij afwijken van deze bepalingen, moeten we aangeven waarom we afwijken. In ons jaarverslag geven we aan hoe wij de code naleven. 


U kunt informatie over goed bestuur downloaden
Deze documenten gaan over goed bestuur:


Vereniging/Raad van Commissarissen/Bestuur

Organisatie

Huurders en belanghouders

Beleidstukken


Woningbouwvereniging Reeuwijk beschikt over een treasurystatuut welke op aanvraag verkrijgbaar is.Vincent van Luit

Directeur

Volg mijn twitter.

Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek?
Ga dan hier naar het reparatieverzoek formulier