Koningin Wilhelminahof 6
2811 SZ  REEUWIJK
tel.: (0182) 39 45 93
info@wbvreeuwijk.nl

Geschillencommissie


U heeft een klacht doorgegeven. Samen hebben we met u naar een oplossing gezocht. Helaas bent u niet tevreden met onze oplossing. In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. Hier leggen we uit wat de geschillencommissie doet en hoe het proces verloopt.

De geschillencommissie is onafhankelijk
In de geschillencommissie zitten mensen die niet in dienst zijn van onze woningbouwvereniging. De geschillencommissie heeft drie leden en twee vervangers. De leden luisteren naar uw verhaal én naar ons verhaal.

Een klacht doorgeven aan de geschillencommissie helpt
De geschillencommissie probeert te zorgen voor een oplossing van uw klacht. Eerst luistert zij naar uw en naar ons verhaal. Daarna zegt de geschillencommissie wat onze directeur kan doen om de klacht op te lossen. Vaak doet de directeur wat de geschillencommissie zegt. Maar hij hoeft dit niet te doen. Is dat zo? Dan legt hij uit waarom wij iets anders doen dan wat de geschillencommissie zegt.

Sommige klachten behandelt de geschillencommissie niet
In sommige situaties kunt u niet bij de geschillencommissie terecht:
  • Als u een klacht heeft over de verhoging van uw huurprijs. In de wet staan andere afspraken over hoe u bezwaar kunt maken;
  • Als een organisatie die te maken heeft met uw klacht de klacht bespreekt of heeft besproken. Wij hebben of u heeft dat aan de organisatie gevraagd;
  • Als de geschillencommissie vindt dat wij meer tijd nodig hebben om uw klacht op te lossen. U krijgt dan een brief hierover van de geschillencommissie. In de brief staat dan dat de woningbouwvereniging meer tijd nodig heeft voor uw klacht. Bent u het hier niet mee eens? En vindt u dat wij genoeg tijd hebben gekregen voor uw klacht? Dan stuurt u hierover binnen twee weken een brief terug naar de geschillencommissie.

Stuur uw klacht in een brief naar de geschillencommissie
Het adres is:
Geschillencommissie Woningbouwvereniging Reeuwijk
De heer P. G. A. van der Sanden
Postbus 4
2810 AA Reeuwijk

Hoe houdt de geschillencommissie u op de hoogte?
  • U ontvangt van de geschillencommissie een brief. Daarin staat dat geschillencommissie uw klacht heeft ontvangen;
  • De geschillencommissie stuurt u binnen drie weken een uitnodiging voor een vergadering. Zij vraagt of u meer wilt vertellen over uw klacht. Heeft de geschillencommissie ook andere mensen uitgenodigd? Dan leest u dat ook in de brief. U mag iemand meenemen naar de vergadering, als u dat wilt. Wilt u dat dan wel 24 uur van tevoren aan ons doorgeven?
  • De geschillencommissie doet binnen twee weken een voorstel aan de woningbouwvereniging. In het voorstel staat hoe de directeur uw klacht kan oplossen;
  • U krijgt binnen twee weken daarna een brief van de directeur. In de brief staat wat hij doet met uw klacht. In de brief staat ook wat de directeur doet met het voorstel van de commissie.
   
 


Vincent van Luit

Directeur

Volg mijn twitter.

Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek?
Ga dan hier naar het reparatieverzoek formulier