Selecteer een pagina

Klachtencommissie

U heeft een klacht doorgegeven. Samen hebben we met u naar een oplossing gezocht. Helaas bent u niet tevreden met onze oplossing. In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie. Hier leggen we uit wat de klachtencommissie doet en hoe het proces verloopt.

De klachtencommissie is onafhankelijk
In de klachtencommissie zitten mensen die niet in dienst zijn van onze woningbouwstichting. Sinds 2019 zijn wij aangesloten bij Klachtencommissie Wonen Zuid Holland.

Een klacht doorgeven aan de klachtencommissie helpt
De klachtencommissie probeert te zorgen voor een oplossing van uw klacht. Eerst luistert zij naar uw en naar ons verhaal. Daarna zegt de klachtencommissie wat onze bestuurder kan doen om de klacht op te lossen. Vaak doet de bestuurder wat de klachtencommissie zegt, maar zij hoeft dit niet te doen. Dan legt ze uit waarom wij iets anders doen dan wat de klachtencommissie zegt.

Sommige klachten behandelt de klachtencommissie niet
In sommige situaties kunt u niet bij de klachtencommissie terecht:

  • Als u een klacht heeft over de verhoging van uw huurprijs. In de wet staan andere afspraken over hoe u bezwaar kunt maken;
  • Als een organisatie die te maken heeft met uw klacht de klacht bespreekt of heeft besproken. Wij hebben of u heeft dat aan de organisatie gevraagd;
  • Als de klachtencommissie vindt dat wij meer tijd nodig hebben om uw klacht op te lossen. U krijgt dan een brief hierover van de klachtencommissie. In de brief staat dan dat de woningbouwstichting meer tijd nodig heeft voor uw klacht. Bent u het hier niet mee eens? En vindt u dat wij genoeg tijd hebben gekregen voor uw klacht? Dan stuurt u hierover binnen twee weken een brief terug naar de klachtencommissie.


Meld uw klacht online bij de klachtencommissie: www.kcwzh.nl

Het adres is:
Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland
Postbus 610
3300 AP Dordrecht

Tel: 085-21002 44  (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur)

email: info@kcwzh.nl


Meer informatie? Lees dan hier de informatiefolder van de Klachtencommissie