Selecteer een pagina

Geschillencommissie

U heeft een klacht doorgegeven. Samen hebben we met u naar een oplossing gezocht. Helaas bent u niet tevreden met onze oplossing. In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. Hier leggen we uit wat de geschillencommissie doet en hoe het proces verloopt.

De geschillencommissie is onafhankelijk
In de geschillencommissie zitten mensen die niet in dienst zijn van onze woningbouwvereniging. Sinds 2019 zijn wij aangesloten bij Geschillencommissie Wonen Zuid Holland.

Een klacht doorgeven aan de geschillencommissie helpt
De geschillencommissie probeert te zorgen voor een oplossing van uw klacht. Eerst luistert zij naar uw en naar ons verhaal. Daarna zegt de geschillencommissie wat onze bestuurder kan doen om de klacht op te lossen. Vaak doet de bestuurder wat de geschillencommissie zegt, maar zij hoeft dit niet te doen. Dan legt ze uit waarom wij iets anders doen dan wat de geschillencommissie zegt.

Sommige klachten behandelt de geschillencommissie niet
In sommige situaties kunt u niet bij de geschillencommissie terecht:

  • Als u een klacht heeft over de verhoging van uw huurprijs. In de wet staan andere afspraken over hoe u bezwaar kunt maken;
  • Als een organisatie die te maken heeft met uw klacht de klacht bespreekt of heeft besproken. Wij hebben of u heeft dat aan de organisatie gevraagd;
  • Als de geschillencommissie vindt dat wij meer tijd nodig hebben om uw klacht op te lossen. U krijgt dan een brief hierover van de geschillencommissie. In de brief staat dan dat de woningbouwvereniging meer tijd nodig heeft voor uw klacht. Bent u het hier niet mee eens? En vindt u dat wij genoeg tijd hebben gekregen voor uw klacht? Dan stuurt u hierover binnen twee weken een brief terug naar de geschillencommissie.


Meld uw klacht online bij de geschillencommissie: www.gcwzh.nl

Het adres is:
Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland
Postbus 610
3300 AP Dordrecht

Tel: 085-21002 44  (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur)

email: info@gcwzh.nl


Meer informatie? Lees dan hier de informatiefolder van de Geschillencommissie 

Ons adres

Bezoek Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ REEUWIJK
Post Postbus 4, 2810 AA REEUWIJK

Telefoon 0182 - 39 45 93

Openingstijden voor bezoek
Maandag t/m vrijdag: van 8.00 uur tot 12.30 uur (en op afspraak)

E-mail info@wbvreeuwijk.nl

BTW 004498033B01
RSIN nr. 004498033

 

Melden reparatieverzoek
Dit kan op de pagina  Reparatieverzoek
telefonisch: 0182-39 45 93 

Calamiteiten
Telefoon 0182 - 39 45 93
Via het antwoordapparaat krijgt u informatie over wie u in zeer dringende gevallen kunt bereiken.