Koningin Wilhelminahof 6
2811 SZ  REEUWIJK
tel.: (0182) 39 45 93
info@wbvreeuwijk.nl

ANBI Status


Sinds halverwege 2013 hebben wij de ANBI status
Met een ANBI status kunnen organisaties gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Daarom hebben wij de ANBI Status aangevraagd. De afkorting van ANBI is: Algemeen Nut Beogende Instellingen. Ook kan er sprake  zijn van andere belastingvoordelen. De belastingdienst heeft op ons verzoek ons als ANBI aangewezen.

Vanwege deze status moeten wij bepaalde informatie op onze website vermelden
Een deel van de gegevens die hieronder beschreven zijn, staan ergens anders op de website. Met een link verwijzen wij u daar door naar die gegevens. De andere gegevens staan hieronder vermeld.

• Onze naam is bekend, Woningbouwvereniging Reeuwijk.
• Het bezoekadres staat bovenaan elke pagina. Het postadres is: Postbus 4, 2810 AA Reeuwijk. Ook ons telefoonnummer en mailadres kunt u bovenaan elke pagina vinden.
• Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) is 004498033
• De doelstellingen van onze woningbouwvereniging zijn duidelijk beschreven in het ondernemingsplan dat u hier kunt downloaden.
• Op de homepagina staat dat onze directeur (en enig bestuurder) Vincent van Luit is. Zijn beloning is te lezen in het jaarverslag dat u hier kunt downloaden. Ook staat daar de beloning van de Raad van Toezicht vermeld.
• De beloning van al het personeel is conform de cao Woondiensten en ook dat kunt u in het jaarverslag vinden.
• Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording treft u ook aan in het jaarverslag.


Vincent van Luit

Directeur

Volg mijn twitter.

Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek?
Ga dan hier naar het reparatieverzoek formulier