Selecteer een pagina

Vanaf 15 mei 2024 is de heer Lex de Boer de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Woningbouwstichting Reeuwijk. Hij neemt het stokje over van Teo van Craaikamp, waarvoor de zittingstermijn eindigde op 9 mei 2024.

De heer de Boer was onder meer bestuurder van Lefier, directeur van SEV (voordat dit opging in Platform31) en beleidsadviseur op het ministerie van Volkshuisvesting.

Wij zijn blij dat de heer De Boer zijn brede kennis en ervaring in de volkshuisvesting wil inzetten voor onze Woningbouwstichting Reeuwijk. Zeker in deze fase waarin we toewerken naar een fusie met Mozaïek Wonen, zoals in de fusie-intentieovereenkomst is vastgelegd.