Selecteer een pagina

Woningbouwvereniging Reeuwijk is vanaf 6 mei Woningbouwstichting Reeuwijk

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft ruim 90% van de leden ‘Ja’ gestemd voor de omzetting van een vereniging naar stichting. Die omzetting is inmiddels in gang gezet en wordt via de rechter en notaris rechtsgeldig gemaakt.

Na de witte rook op 27 maart heeft Birgitte van Hoesel, bestuurder van Woningbouwvereniging Reeuwijk, de officiële acties in gang gezet om de vereniging om te zetten naar een stichting. Het voorstel tot wijziging heeft de rechter en de notaris gepasseerd, wat betekent dat de omzetting naar een stichting vanaf 6 mei rechtsgeldig is. 

Voor de huurder verandert er voorlopig niets

De huurders merken niets van de omzetting naar een stichting. De dienstverlening blijft hetzelfde en we houden tot de fusie dezelfde website- en e-mailnaam aan: wbvreeuwijk.nl en info@wbvreeuwijk.nl.  Ook de andere communicatiekanalen blijven onveranderd. De naam verandert wel: vanaf 6 mei gebruiken we Woningbouwstichting Reeuwijk. 

Fusie in 2025

Woningbouwstichting Reeuwijk en Mozaïek Wonen streven naar een fusie per 1 januari 2025. Er volgt in het najaar een informatieavond over de vervolgstappen rondom het proces van de fusie en wat u als huurder daarvan gaat merken.