Selecteer een pagina

Samenwerken aan het Samen Leven Plan

Wat is er nodig om samen met anderen in uw dorp een zo aangenaam mogelijk leven te kunnen leiden? Hoe kunnen kinderen en jongeren prettig opgroeien, volwassenen comfortabel samenleven en ouderen actief betrokken blijven? Deze vragen wil de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk graag samen met u beantwoorden omdat u als geen ander weet wat er in uw dorp leeft, wat er goed gaat en waar behoefte aan is.

De input nemen we mee bij het maken van het Samen Leven Plan. Hierin staat bijvoorbeeld omschreven wat we kunnen doen om eenzaamheid te voorkomen, hoe we jongeren in de gemeente zich thuis kunnen laten voelen en welke informatie nodig is in de voorlichting over mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Natuurlijk gebeurt er nu ook al heel veel in onze dorpen. Denk aan de opgestelde dorpsvisies, activiteiten in Huizen van alles en het actieve verenigingsleven dat onze gemeente rijk is. Daar wil de gemeente graag op voortbouwen.

Waar kan het beter en waar is meer aandacht voor nodig? Wat vindt u belangrijk of waar maakt u zich zorgen over?

Wat is er nodig om samen met anderen in uw dorp een zo aangenaam mogelijk leven te kunnen leiden? Hoe kunnen kinderen en jongeren prettig opgroeien, volwassenen comfortabel samenleven en ouderen actief betrokken blijven? Deze vragen willen ze graag samen met u beantwoorden omdat u als geen ander weet wat er in uw dorp leeft, wat er goed gaat en waar behoefte aan is. 

Het plan wil de gemeente samen met u opstellen. Hiervoor zijn drie verschillende bijeenkomsten opgezet.

Meld u aan voor een van deze bijeenkomsten en laat uw stem horen! Iedere aparte bijeenkomst sluit aan bij een bepaalde levensfase. De aangegeven leeftijden zijn slechts een indicatie.

 Jongeren (tot 27 jaar)

  •  6 november van 19.30 uur tot 21.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Julianastraat 6 in Bodegraven

Ouderen (vanaf 65 jaar)

  • 15 november van 14.00 uur tot 16.00 uur in zalencentrum De Brug aan de Dunantlaan 1 in Reeuwijk

Volwassenen (27 tot 65)

  • 16 november van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Huis van Alles aan Laageind 1 in Driebruggen..

Geen vervoer?

Mocht u geen vervoer naar de locatie hebben, maar wel graag willen komen? Dan kunt u dat via de website van de gemeente aangeven als via de telefoon aangeven en zoeken we samen naar een oplossing. Zij zijn telefonisch te bereiken via 0172 – 522 522.