Selecteer een pagina

Evaluatie van de Overeenkomst tot Ondersteuning MW-WBVR  

De afgelopen periode is de ondersteuning van Mozaïek Wonen aan Woningbouwvereniging Reeuwijk onderzocht en geëvalueerd. Sinds 1 januari 2021 ondersteunt Mozaïek Wonen ons namelijk in de bedrijfsvoering. Er is toen voor deze constructie gekozen vanwege de kwetsbaarheid van Woningbouwvereniging Reeuwijk. Sindsdien ondersteunt Mozaïek Wonen bij het beleid, de uitvoering en de klantcontacten. Die kwetsbaarheid is daardoor definitief verleden tijd.

De afspraak werd toen gemaakt dat er iedere twee jaar een grote evaluatie zou plaatsvinden. Tijdens de ALV op 27 september zijn de resultaten hiervan gedeeld. De bestuurlijke reactie van Esther van Beelen, bestuurder van Wbv Reeuwijk en de bestuurlijke reactie van de directeur-bestuurder Anne ter Steege van Mozaïek Wonen zijn gedeeld en de leden konden hun mening geven. Beide bestuurders hebben begin 2023 aan onderzoeksbureau AEF gevraagd om dit onderzoek uit de voeren.

Evaluatie AEF

Uit het evaluatierapport van AEF blijkt dat Woningbouwvereniging Reeuwijk tevreden is over de dienstverlening van Mozaïek Wonen, maar dat de ondersteuning voor Mozaïek Wonen disproportioneel is. Hiermee geeft het externe bureau AEF aan dat de huidige constructie niet houdbaar is op lange termijn. Lees hier het onderzoek van AEF.

 In het kort zijn de resultaten vanuit Woningbouwvereniging Reeuwijk:

  • Het koersplan van Woningbouwvereniging Reeuwijk wordt op goede wijze uitgevoerd in samenspraak met de huurdersvereniging, gemeente en ALV en andere belanghouders, met ondersteuning van Mozaïek Wonen.
  • Verbetering van operationele, tactische en strategische processen. In de loop van 2022 is de ondersteuning steeds meer op gang gekomen en levert de ondersteuning vooral achter de schermen verbeteringen op.
  • De huurders van WBV Reeuwijk merken weinig van de ondersteuning; de dienstverlening wordt in algemene zin ervaren zoals het ook vòòr 2021 was.
  • Continuïteit in de dienstverlening is verbeterd doordat er meer achtervang beschikbaar is.

Hoe nu verder?

In de bestuurlijke reactie van Mozaïek Wonen wordt het volgende benoemd:

 

De afgelopen jaren hebben wij de huurders en de woningen van Woningbouwvereniging Reeuwijk goed leren kennen en zijn we betrokken bij het beleid en de processen van Woningbouwvereniging Reeuwijk.  We zouden heel graag de ondersteuning aan de huurders en woningen van Woningbouwvereniging Reeuwijk voortzetten, maar kunnen dit voor de langere termijn niet meer doen op basis van de huidige constructie, zoals ook blijkt uit de externe evaluatie. Daarom zouden we willen toewerken naar een verdere intensivering van de samenwerking in de vorm van een fusie. Uiteraard willen we daarbij goede afspraken maken over het behouden van haar lokale verankering.

 

We hebben het bestuur van Woningbouwvereniging Reeuwijk gevraagd of zij ons voor 31 maart 2024 willen laten weten wat hierop hun reactie is. Deze datum hebben we gekozen om de betrokken huurders en medewerkers snel duidelijkheid te geven over de toekomstige situatie en de mogelijkheid te bieden om de gemaakte keuze ook tijdig te verzilveren. Intussen gaat onze dienstverlening door voor WBVR en al haar huurders – in ieder geval tot eind 2024.

 

Als we er als Woningbouwvereniging voor kiezen om niet te fuseren, stopt de ondersteuning helaas per 31 december 2024. De komende maanden verkennen we graag met onze huurders en leden welk duurzaam toekomstperspectief we voor Woningbouwvereniging Reeuwijk zien.

We staan voor een belangrijke keuze

Zoals u leest, staan we voor een belangrijke keuze. Daarom gaan we graag op 6 december met u in gesprek zodat we alle voor- en nadelen met elkaar kunnen bespreken.

Het is ontzettend belangrijk dat u uw mening geeft en uw stem laat horen. Eén ding is zeker: we zien u allen graag op de ALV van woensdag 6 december in de Brug! Zet ‘m dus met dikke letters in uw agenda.

De volgende algemene ledenvergadering: 

Woensdag 6 december is de volgende ledenvergadering om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1 te Reeuwijk 

Graag ontvangen wij van u een aanmelding wanneer u de Algemene Ledenvergadering wilt bezoeken.

U kunt een e-mail sturen naar secretariaat@wbvreeuwijk.nl of bellen naar 0182 – 39 45 93

Bent u nog geen lid? Meldt u zich dan hier aan.