Selecteer een pagina

John van den Burg is bij de Huurdersvereniging Reeuwijk. Hij is sinds twee maanden bestuurslid. De huurdersvereniging vertegenwoordigt de huurders ‘als de ogen en oren van de bewoners’ en John kijkt ernaar uit om een actieve rol te spelen. “Ik ben door de huurdersvereniging gevraagd of ik als bestuurslid een bijdrage wil leveren en vind dat harstikke leuk. Ik huur al sinds 1987 van de woningbouwvereniging en ben een tevreden huurder. Tijdens bewonersvergaderingen ben ik altijd al betrokken; ik stel vragen over de stukken en ben ook altijd aanwezig. Dus het werd ook wel eens tijd om actiever lid te worden. Op dit moment ben ik mij nog aan het oriënteren welke rol mij het beste past. De huurdersvereniging heeft vijf bestuursleden en daarnaast zijn er leden (huurders) die in werkgroepen actief zijn. Jammer dat er veel vergrijzing is; dat is natuurlijk wel een landelijke trend, maar ik hoop dat er jongere mensen opstaan. Dus hierbij doe ik gelijk een oproep: woon je met veel plezier in je woning, word dan actief lid van de Huurdersvereniging. Ik kijk ernaar uit om een goede rol te vervullen. Volgend jaar ga ik met pensioen en vanaf dan ga ik er vaker heerlijk met de camper tussenuit. Vergaderingen zal ik in de komende tijden en de toekomst via teams bijwonen. Maar dit is geen belemmering: ik heb er veel zin in!”

Wilt u ook lid worden van de huurdersvereniging? Dan kunt u dat kenbaar maken bij het secretariaat, via: secretariaat@hvreeuwijk.nl