Selecteer een pagina

In 2021 is de huur bevroren en heeft in sommige gevallen een huurverlaging plaatsgevonden. Dit komt door afspraken die gemaakt zijn met de overheid. Dit jaar is het toegestaan om de huren met maximale inflatie te verhogen. Om onze volkshuisvestelijke taken (bijvoorbeeld investeringen in nieuwbouw of verduurzaming) goed te blijven uitvoeren, zal de huurprijs stijgen. Wij volgen de landelijke regels: dit betekent dat we per juli 2022 een maximale huurverhoging van 2,3% (inflatie) op woningniveau doorvoeren. Daarnaast zullen wij ook de zogenaamde inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen. Dit houdt in dat bij zogenaamde hoge en middenhoge inkomens is toegestaan om een hogere huurverhoging dan inflatie toe te passen. Nieuw is dat er ook voor de zogeheten geliberaliseerde woningen een maximale huurverhoging is vastgesteld (namelijk 3,3% op woningniveau). Wat dit precies voor u betekent wordt uitgelegd in een brief die u binnenkort in de brievenbus vindt.

Ons adres

Bezoek Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ REEUWIJK
Post Postbus 4, 2810 AA REEUWIJK

Telefoon 0182 - 39 45 93

Openingstijden voor bezoek
Maandag t/m vrijdag: van 8.00 uur tot 12.30 uur (en op afspraak)

E-mail info@wbvreeuwijk.nl

BTW 004498033B01
RSIN nr. 004498033

 

Melden reparatieverzoek
Dit kan op de pagina  Reparatieverzoek
telefonisch: 0182-39 45 93 

Calamiteiten
Telefoon 0182 - 39 45 93
Via het antwoordapparaat krijgt u informatie over wie u in zeer dringende gevallen kunt bereiken.