Selecteer een pagina

Nieuwbouw Zoutmansweg

Er komen 15 kleine huurappartementen voor starters vanaf 23 jaar en doorstarters aan de Zoutmansweg. Daarnaast is er in dit plan drie plaatsen voor ‘beschut wonen’ opgenomen. Voor dit plan zijn er verschillende informatiebijeenkomsten geweest met omwonenden in 2019 en 2020.

Het ontwerp bestemmingsplan is in oktober 2020 ter inzage gelegd en in een periode van zes weken konden belanghebbenden een zienswijze indienen. Momenteel ligt het project stil vanwege mogelijke bestemmingsplanwijzigingen. Geplande start bouw is hiervan afhankelijk.