Selecteer een pagina

Aan de Raadhuisweg staan nu nog 10 twee-onder-één kap woningen. Die hebben inmiddels de respectabele leeftijd van 100 jaar bereikt en worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe huurwoningen. Het ontwerpbestemmingsplan is in december 2020 ter inzage gelegd. Hierop zijn circa 20 zienswijzen ingediend, onder meer door huidige bewoners en omwonenden. Vervolgens is in samenwerking met gemeente, ODMH, architect en WBV Reeuwijk een nota van zienswijze opgesteld. Op 21 april zijn de bestemmingsplanwijzigingen goedgekeurd en begin juli is het bestemmingsplan onherroepelijk bevonden. In mei 2021 zijn we in gesprek gegaan met de huidige bewoners over de mogelijkheden voor hun herhuisvesting. Gepland is dat in november 2022 de woningen leeg zijn en gesloopt worden.

De woningen

Er worden 30 huurappartementen voor starters en senioren gerealiseerd, in drie types:

  • Type A: 12 appartementen van 73 m2. Deze appartementen zijn bedoeld voor 1-2 persoonshuishoudens, senioren en starters tot 23 jaar. De helft van de appartementen zal een huurprijs krijgen van €633,25 (eerste aftoppingsgrens). De andere helft krijgt een huurprijs van €680,-.
  • Type B en C: 12 appartementen van 43-45 m2. Deze appartementen zijn bedoeld voor éénpersoonshuishoudens, senioren of starters tot 23 jaar. De huurprijs wordt € 633,25 en ligt daarmee onder de eerste aftoppingsgrens.
  • Type D: 6 appartementen van 79 m2. Deze appartementen zijn bedoeld voor 1-2 persoons seniorenhuishoudens. Alle 6 appartementen krijgen een huurprijs van € 850,- en liggen dus in het midden dure huursegment (niet-DAEB).

Ons adres

Bezoek Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ REEUWIJK
Post Postbus 4, 2810 AA REEUWIJK

Telefoon 0182 - 39 45 93

Openingstijden voor bezoek
Maandag t/m vrijdag: van 8.00 uur tot 12.30 uur (en op afspraak)

E-mail info@wbvreeuwijk.nl

BTW 004498033B01
RSIN nr. 004498033

 

Melden reparatieverzoek
Dit kan op de pagina  Reparatieverzoek
telefonisch: 0182-39 45 93 

Calamiteiten
Telefoon 0182 - 39 45 93
Via het antwoordapparaat krijgt u informatie over wie u in zeer dringende gevallen kunt bereiken.