Selecteer een pagina

Het project Groendijk Oost, bekend als ‘Voor de Brug’, vordert goed. Voor WBV Reeuwijk worden 12 beneden-boven woningen en drie middendure huurwoningen gerealiseerd. Zes van de beneden-boven woningen zijn gelijkvloerse senioren woningen. De andere zes woningen zijn geschikt voor één persoonshuishoudens. De drie middendure woningen zijn grondgebonden seniorenwoningen.

In mei 2021 is het bouwterrein ingericht en eind mei is er daadwerkelijk gestart met de bouw. Sinds begin 2021 is er maandelijks overleg tussen ons, de Jansen de Jong (ontwikkelaar) en Bolton Bouw (Bouwer) over onder andere planning, communicatie en inhoudelijke onderwerpen. In oktober 2021 is het verhuurproces afgerond; het is dus bekend wie de nieuwe huurders zijn. Voor hen is een kijkmiddag georganiseerd en ze hebben al keuzes kunnen maken voor bijvoorbeeld de keukenopstelling. De oplevering van de woningen staat gepland in april 2022.

Ons adres

Bezoek Koningin Wilhelminahof 6, 2811 SZ REEUWIJK
Post Postbus 4, 2810 AA REEUWIJK

Telefoon 0182 - 39 45 93

Openingstijden voor bezoek
Maandag t/m vrijdag: van 8.00 uur tot 12.30 uur (en op afspraak)

E-mail info@wbvreeuwijk.nl

BTW 004498033B01
RSIN nr. 004498033

 

Melden reparatieverzoek
Dit kan op de pagina  Reparatieverzoek
telefonisch: 0182-39 45 93 

Calamiteiten
Telefoon 0182 - 39 45 93
Via het antwoordapparaat krijgt u informatie over wie u in zeer dringende gevallen kunt bereiken.