Selecteer een pagina

Nieuwbouwproject VOOR DE BRUG, Driebruggen  

U kunt reageren op de woningen!

Vanaf 11 augustus tot en met 22 augustus 2021 kunt u via www.woningnetregiomiddenholland.nl reageren op de woningen. In verband met de aangepaste voorrangsregels is de aangegeven rangorde in WoningNet niet juist. De selectie van de kandidaten wordt handmatig door de woningbouwvereniging uitgevoerd. Na de sluiting van de reactietermijn wordt de kandidaat rechtstreeks per mail benaderd door de woningbouwvereniging. Houd uw ‘ongewenste berichten mailbox’ in de gaten!

3 grondgebonden seniorenwoningen middendure huur: deze drie senioren woningen hebben een netto huurprijs van ca. € 850,-. Deze woningen zijn bereikbaar voor senioren met een huishoudeninkomen vanaf € 40.024. Deze woningen zijn bereikbaar voor één en twee persoonshuishoudens vanaf 55 jaar. Huurtoeslag is hier niet mogelijk.

6 benedenwoningen senioren sociale huur: deze zes senioren woningen kent vier tussenwoningen en twee hoekwoningen. De tussenwoningen hebben een netto huurprijs van € 633,25. De hoekwoningen hebben een netto huurprijs van € 650,00.

6 bovenwoningen alleenstaanden sociale huur: deze zes boven woningen zijn bestemd voor alleenstaanden.

Vijf bovenwoningen krijgen een netto huurprijs van € 633,25. Personen met een belastbaar huishoud inkomen tot      € 23.725 krijgen hier voorrang op. Hier is huurtoeslag mogelijk.

De tussenwoning boven met een dwarskap heeft een netto huurprijs van € 650,00. Deze woning is bestemd voor een alleenstaande met een inkomen vanaf € 23.726. Deze woning is bereikbaar voor de sociale doelgroep. 

Lees hier de specificaties van de woningen.

Planning
De woningen worden begin 2022 opgeleverd.

 

Onderstaand een overzicht van het gevelbeeld en een plattegrond van de 3 grondgebonden senioren woningen. 

Situatieschets van de ligging (zie de oranje kader)

Duurzaamheid en installaties

Conform de nieuwbouweisen wordt er geen gasaansluiting gerealiseerd en voldoet het gebouw minimaal aan de EPC-eis (Energieprestatie coëfficiënt) van 0,4.

De woningen hebben geen gasaansluiting en zijn zeer energiezuinig gebouwd. In de keuken is een aansluiting gemaakt voor elektrisch koken. De woning wordt voorzien van een duurzaam verwarmingssysteem. Het verwarmingssysteem draagt zorg voor de verwarming van de woning en de levering van het warm tapwater. Met de warmte worden de woningen middels vloerverwarming verwarmd (met uitzondering van de onverwarmde niet benoembare ruimtes). In de badkamer wordt een elektrisch verwarmingselement toegepast om de vereiste minimale temperatuur te kunnen garanderen. In de woonkamer is een thermostaat aangebracht waarmee de gewenste temperatuur in de woning kan worden ingesteld. De overige verblijfsgebieden (slaapkamers) krijgen een naregeling per ruimte.

 Op de daken van de woningen zijn zonnepanelen aangebracht die grotendeels de energiebehoefte/ elektriciteit compenseren.

Onderstaand een overzicht van het gevelbeeld en een plattegrond van de 6 beneden – en 6 bovenwoningen