Selecteer een pagina

Vacature

Wij zijn op zoek naar een directeur-bestuurder. De rol van de directeur-bestuurder is in de nieuwe context dus duidelijk anders: meer gericht op de bestuurdersrol. Medewerkers zijn niet meer formeel in dienst van Woningbouwvereniging Reeuwijk en veel van de reguliere bedrijfsvoering wordt onder
verantwoordelijkheid van Mozaïek Wonen georganiseerd. Op gebied van de strategische,
tactische en operationele beleidsontwikkeling worden de voorstellen door Mozaïek Wonen
aangereikt. De directeur-bestuurder toetst de voorstellen aan de strategie van
Woningbouwvereniging Reeuwijk en draagt zorg voor corporatiegericht maatwerk. 

Bekijk de volledige functieomschrijving.