Selecteer een pagina

 

 

Persbericht

Bodegraven-Reeuwijk, 15 september 2020

 

Woningbouwvereniging Reeuwijk en Mozaïek Wonen ondertekenen intentieovereenkomst tot ondersteuning

 

Woningcorporatie Mozaïek Wonen in Gouda gaat vanaf 1 januari 2021 Woningbouwvereniging Reeuwijk (Wbv. Reeuwijk) ondersteunen bij hun bedrijfsvoering. Vandaag is daarvoor de intentieovereenkomst getekend. Wbv. Reeuwijk blijft een zelfstandige corporatie met eigen beleidskeuzes en een eigen inzet voor de volkshuisvesting. Voor de huurders en woningzoekenden wordt hiermee de continuïteit in de dienstverlening en de bedrijfsvoering kwalitatief versterkt. Voor de dienstverlening aan huurders en woningzoekenden blijven de bekende mensen aanwezig op hetzelfde kantoor van Wbv. Reeuwijk.

 

Versterken continuïteit en kwaliteit
Wbv. Reeuwijk, lokaal goed geworteld in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, is met haar kleine organisatie op onderdelen kwetsbaar. Om een goede continuïteit in de dienstverlening blijvend te waarborgen en de relatief grote volkshuisvestelijke opgaven en de steeds ingewikkeldere wet- en regelgeving kwalitatief goed te kunnen uitvoeren, is naar ondersteuning gezocht. Deze is gevonden bij collega Mozaïek Wonen. Daar wordt vanaf januari de gehele bedrijfsvoering ondergebracht. Waarbij alle klantencontacten, net zoals nu, in het eigen kantoor op dezelfde wijze en door dezelfde mensen worden behartigd. De ondersteuning biedt voor Wbv. Reeuwijk belangrijke continuïteits- en kwaliteitsvoordelen op het gebied van wet- en regelgeving, tal van financiële/administratieve zaken, de projectontwikkeling, de toenemende digitalisering en zaken als communicatie.

 

Zelfstandig verantwoordelijk

Wbv. Reeuwijk blijft zelfstandig met de eigen ledenvergadering en huurdersorganisatie. Ze blijft zelf verantwoordelijk voor de volkshuisvestelijke opgaven en financiële continuïteit met een eigen Raad van Commissarissen en directeur.

 

Nauw contact met huurder blijft
Vincent van Luit, directeur-bestuurder Wbv. Reeuwijk: “Wij zijn een organisatie met een sterke lokale  binding. Daarbij past het nauwe en persoonlijk contact met onze huurders. Dat willen we graag zo houden. Om dit te kunnen voortzetten en het hoofd te kunnen bieden aan de toenemende regeldruk van buitenaf en de relatief grote volkshuisvestelijke opgave, is nu de tijd gekomen dat de collegiale kennis en ondersteuning van een grotere organisatie als Mozaïek Wonen meer dan welkom is”.
Ron de Haas, directeur-bestuurder Mozaïek Wonen: “Wij willen ons daarvoor graag inzetten. Als buur-corporaties was er al een goede relatie. Deze wordt nu intensiever, met behoud van ieders identiteit en ambities. Dat is mooi dat dat kan”.

Werkzaam in dezelfde regio
Mozaïek Wonen verhuurt ongeveer 10.000 verhuureenheden in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug en Moordrecht. Wbv. Reeuwijk bezit circa 1.100 verhuureenheden in Reeuwijk, Driebruggen en Waarder. Beide woningcorporaties zijn werkzaam in de woningmarktregio Midden-Holland en daarbinnen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.