Selecteer een pagina

 

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Wijziging huursomstijging woningcorporaties


Nieuwsbericht | 28-01-2020 | 13:45

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging aangenomen. De wetswijzing gaat in voor de maximale huursomstijging van 2020 (en volgende jaren).

Hiermee is de afspraak over de huursomstijging uit het Sociaal
Huurakkoord 2018 in de wetgeving verwerkt. Het komen tot een Sociaal
Huurakkoord maakte deel uit van de Nationale Woonagenda die de minister
met onder meer Aedes en Woonbond in voorjaar 2018 heeft opgesteld. Nadat
dit in eerste instantie niet leek te lukken, zijn Aedes en Woonbond na
aandringen van de minister eind 2018 alsnog tot een gezamenlijk akkoord
gekomen. Met deze wetswijziging wordt de gemiddelde huurverhoging
(maximale huursomstijging) per woningcorporatie vastgesteld op
inflatieniveau. De huren van sociale huurwoningen stijgen daardoor
minder snel.  

Minister van Veldhoven (Milieu en Wonen): “De huren voor veel
zittende huurders van een sociale huurwoning gaan met deze wetswijziging
minder snel omhoog. Zo dragen we bij aan betaalbare huren voor huurders
met een laag inkomen, terwijl er ook nog ruimte is voor het verder
verduurzamen van de huizen.”

Maximaal inflatie

De maximale huursomstijging is het percentage waarmee het
gemiddelde van de huurprijzen van de door een woningcorporatie verhuurde
zelfstandige huurwoningen (eengezinswoningen, appartementen) per
kalenderjaar mag stijgen. De gemiddelde huurverhoging per
woningcorporatie wordt nu vanaf 2020 op inflatieniveau gesteld (was
inflatieniveau plus 1 procentpunt). Hierdoor wordt de gemiddelde
huurverhoging bij huurders van corporaties beperkt.

Lokaal

Deze wetswijziging maakt het daarnaast mogelijk voor een woningcorporatie om met huurdersorganisatie(s) en gemeente(n) in de prestatieafspraken lokaal een hogere maximale jaarlijkse huursomstijging dan inflatieniveau af te spreken, tot maximaal inflatie plus 1 procentpunt. Deze lokaal hogere maximale huursomstijging kan ingezet worden om investeringscapaciteit te creëren voor bijvoorbeeld noodzakelijke investeringen in nieuwbouw of herstructurering. In bijvoorbeeld Amsterdam hebben de partijen al, vooruitlopend op deze wetswijziging, een hogere huursomstijging afgesproken.

BRON: www.rijksoverheid.nl